De Beste Roqia Producten

De Beste Roqia Producten

In dit artikel zullen wij met jullie de beste roqia producten bespreken die gebruikt kunnen worden bij het behandelen van sihr, boze oog/jaloezie en bezetenheid.

Bij elk product zullen wij een korte samenvatting geven over het product. We kunnen natuurlijk niet alle producten bespreken maar, we zullen vooral de producten bespreken die overgeleverd zijn in de Soennah van de Profeet Mohamed vrede zij met hem en de producten die wij en andere ruqaat(mv raaqi) vaak hebben gebruikt tijdens de behandeling waarvan het effect bewezen is.

Lees verder

Sidr Pakket, doeltreffend of onzin product?

Bismillah, vrede zij met Mohamed de zegel der Profeten

De titel zal wat vreemd overkomen, maar voor alles is een reden.

Deze week ontvingen wij een filmpje waar wij werden zwart gemaakt, moge ALLAH degene die ons dit filmpje heeft gestuurd belonen om ons erop te attenderen.

Allereerst zijn wij het wel gewend om zwart gemaakt  te worden, de shayateen van onder de mens en djinn moeten hun werk doen en er is veel hasad vooral in deze tijden, de meeste onzin laten wij gewoon varen en reageren er niet eens op.

Dit keer gaan wij er wel op reageren, omdat ook voor ons soms de maat vol is, maar ook omdat dit filmpje wat we zo nader zullen bespreken echt toppunt van hasad en onwetendheid is en haat met zware afgunst.

Het filmpje wordt vooral via whatsapp verspreid, daarin spreekt een man in het berbers en via andere filmpjes van hem weten we dat het een man is die best al op leeftijd is met een baard en zelf roqya doet en hoogstwaarschijnlijk uit Den Haag komt.

De man begint zijn filmpje waarin hij een pakket filmt dat afkomstig is van ons en wat wij naar een klant hebben verzonden. Hij begint met zijn toevlucht te zoeken naar ALLAH en heeft 3 zakken voor zich en dat is inderdaad ons product genaamd het sidr pakket.

De man zijn doel verklaart hij zelf, wij zijn onwetenden en moeten berouw tonen en hij vraagt mensen dit filmpje te verspreiden zodat niemand meer naar ons gaat.

Wat hebben wij precies gedaan? Nou, hier komt het. Wij verkopen het sidr pakket, volgens deze man lichten wij mensen op en brengen wij ze in gevaar. Wij zijn onwetenden.

De haat spat er vanaf, maar wat deze broeder helaas niet door heeft is dat hij de djaahil is(onwetende) en hij berouw dient te tonen, allereerst weet hij niet eens wat hij in zijn handen heeft, hij pakt het zakje met sidr poeder en noemt het henna, kijk ze verkopen henna en zeggen dit geneest sihr! Vervolgens pakt hij de zak met Malha al-haya waarin dus ongezuiverd zout van de bergen in zit en zegt dat het een chemische stof is die ze in de landbouw gebruiken, wederom een djaahil

Hij gaat verder en herhaalt dat wij onwetenden zijn en dat we berouw moeten tonen en niemand moet naar ons toe gaan, dus zijn doel is dus bekend, blijkbaar doet het hem wat dat er veel mensen naar ons toekomen en ons betrouwbaar vinden!

Allereerst heeft hij dus alle ingrediënten verkeerd, hij weet niet eens wat het is, maar de allergrootste misstap is toch wel dat hij niet eens over het sidr pakket weet, maar wel claimt een raaqi te zijn. Op het moment dat iemand roqya doet voor mensen en zich niet bezighoudt met kennis van de geleerden over roqya en zich op de hoogte houdt van hun fatawa die actueel zijn, dan ben je dus al verkeerd bezig en leef je in je eigen wereld.

Het sidr pakket is namelijk niet ons idee of onze uitvinding, het sidr pakket wordt in het Arabisch “Galtat  Al-Rumi” genoemd en is uitgevonden door Shaych Mohammed ibn Ibrahim Al-Rumi en dus ook naar hem genoemd.

Deze mix wordt door vele betrouwbare ruqaat gebruikt in de roqya en vele geleerden hebben hun goedkeuring hierover gegeven en het aanbevolen, zoals shaych khalid al-hibishi, shaych salih al-munajid(beheerder islamqa.com), shaych ibn jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) en nog vele meer.

Deze djaahil die ons hier dus van verschikkelijke zaken beticht, beticht deze geleerden dus ook met deze zaken en zij allen zijn ook djuhaal.

Het sidr pakket is een sabaab, en zoals alle toegestane asbaab is het ALLAH die bepaalt of het nuttig voor een persoon zal zijn, voor de ene zal het helpen en voor de andere niet.

Alhamdulilah hebben vele mensen er baat bij gehad, en is het voor vele een verlichting van ALLAH geweest nadat ze dit gebruikt hebben.

Aan de broeder van het filmpje zeggen wij dit, ga kennis opdoen en adaab leren, je had ons privé kunnen benaderen als je twijfels had over ons product en dan hadden we je deze uitleg gegeven en was het klaar.

Maar helaas wilde jij scoren over onze ruggen en je hasad heeft het overwonnen, jij dient geen roqya te doen voor mensen als jij zo onwetend bent en je afgunst niet kan controleren en je hawaa volgt.

Het ironische is dat we een ander filmpje van jou tegen zijn gekomen, 1 waarin je praat over een roqya die je net hebt gedaan en waarin je zegt ik vroeg de shaytan in het lichaam waar de sihr is en wie de sihr heeft gedaan en deze heeft het gezegd tegen mij!

Verbazingwekkend, dit behoort tot de basis die elke raaqi dient te kennen, namelijk het is verboden de djinn te vragen wie de sihr heeft gedaan vanwege de fitnah van valse beschuldiging die kan ontstaan, en daarnaast zal de djinn die in het lichaam zit nooit de plaats van de sihr openbaren omdat het zijn leven kan kosten en hij dan net zo goed zelf het lichaam kan verlaten.

Wij zeggen dus tegen jou, toon berouw in het openbaar en verontschuldig je tegen ons in het openbaar zoals je ons ook in het openbaar wil zwart maken, en anders zullen wij onze rekening bij jou neerleggen op de Dag des Oordeels.

Hierbij de link van Islamqa over het sidr pakket en hieronder het filmpje van shaych khalid al-hibshi over het sidr pakket.

Moge ALLAH ons beschermen tegen de afgunst van de mens en de djinn.

 

Bronnen:

https://islamqa.info/ar/answers/145305/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6

http://www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=157

 

Smeekbeden van de Ochtend en de Avond | Adhkaar as-sabaa7 wa al masaa 

Allah de Verhevene zegt in de Koraan in Surah Al-Ahzaab vers 41-42:
“O, gij die gelooft! Gedenkt Allah veelvuldig. En prijst Zijn Heiligheid ’s morgens) en ’s avonds.”
 
En HIJ zegt in Surah Ghaafir vers 55:
 
“Heb geduld, voorzeker, Allah’s belofte is waar. En vraag bescherming tegen uw zonde en eert uw Heer ‘s morgens en ‘s avonds met de lof die Hem toekomt.”
 
En Hij zegt in Surah Al-Qaaf vers 39:
 
“Heb dus geduld met wat zij zeggen en verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt, vóór zonsop- en ondergang”.
 
Bovenstaande verzen zijn bewijs voor het gedenken van ALLAH met de smeekbeden die onze Profeet(vrede zij met hem) aan ons heeft doorgegeven. Deze smeekbeden zijn zeer belangrijk voor de moslims, en zijn essentieel en iemand die ze niet zegt doet zichzelf een ongelofelijke onrecht aan. Een groot punt van discussie onder de geleerden is wanneer deze smeekbedes gezegd moeten worden, de juiste mening is dat deze smeekbedes van de ochtend na het Fajr gebed gezegd moeten worden, en
de tijd hiervoor is tot de zonsopkomst en die van de avond dienen na het ‘Asr gebed opgezegd te worden, en het tijd hiervoor is tot de zonsondergang(Maghreb gebed).
 
Het bewijs hiervoor zijn de bovenstaande verzen, dit is het bewijs wat Ibn Qayyim Al-Jawzi geeft in Al-Waabil Al-Sayyib.
Maar er is hier dus meningsverschil over en beide hebben sterke bewijzen ervoor, de anderen mening is dat de ochtend adkhaar is vanaf het Fajr gebed tot aan het Dohr gebed en de avond adkhaar vanaf het Dohr gebed tot aan het Magreb gebed, Wa ALLAHOE A’lam. Dus met andere woorden als je het maar doet !!!!
 
Hieronder volgen de Smeekbedes van de Ochtend en de Avond, men
begint eerst met de onderstaande Suwar te reciteren.
– Ayat Al-Kursi 1x
Allahu laa ilaha illa Huwa, Al-Hayyul-Qayyum. La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu maa fis-samawati wa maa fil-‘ard. Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnih. Ya’lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima shaa’a. Wasi’a kursiyuhus-samawati wal ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma Wa Huwal ‘Aliyyul-Adheem.
– Surah Al-Ikhlas 3 x
Bismillahi rahmani Rahim 2. Qul huwa Allahu ahad 3. Allahu ssamad 4. Lam yalid walam youlad 5. Walam yakun lahukufu an ahad
– Surah Al-Falaq 3x

 

1.Bismillahi rahmani Rahim 2.Qul a’oodu birabbi alfalaqi 3.Min sharri ma khalaq 4.Wamin sharri ghasiqin ida waqab 5.Wamin sharri annaffathati fee al’uqadi 6.Wamin sharri hasidin ida hasad

– Surah Al-Nass 3 x

 

Bismillahi rahmani Rahim 2.Qul a’oodu birabbi annas 3.Maliki annas 4. Ilahi annas 5.Min sharri alwaswasi alghannas 6.Alladee yuwaswisu fee sudoori annas 7.Mina aldjinnati wannas

Bepaalde smeekbedes dienen aangepast te worden afhankelijk van of ze in de ochtend of de avond worden gezegd, ik heb de aanpassing in transcriptie tussen haakjes gezet en wat tussen haakjes is zegt men in de avond en het woord ervoor laat men dus weg.
Bepaalde smeekbedes dienen aangepast te worden afhankelijk van of ze in de ochtend of de avond worden gezegd, ik heb de aanpassing in transcriptie tussen haakjes in het donkerblauw gezet en wat tussen haakjes is zegt men in de avond en het woord in het ervoor laat men dus weg.
# Asbahnaa (Amsajna) wa asbahal (Amsa)-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu wa Huwa ‘alaa kulli shay’in Qadeer. Rabbi ‘as’aluka khayra maa fee haathal-yawmi (Layl) wa khayra maa ba’dahu wa ‘a’oothu bika min sharri maa fee haathal-yawmi (Layl) wa sharri maa ba’dahu, Rabbi ‘a’oothu bika minal-kasali, wa soo’il-kibari, Rabbi ‘a’oothu bika min ‘athaabin fin-naari wa ‘athaabin fil-qabri.
 
# Allaahumma bika asbahnaa(Amsaynaa), wa bika amsaynaa(Asbahnaa), wa bika nahyaa, wa bika namootu wa ilaykan-nushoor(Almaseer).
# Allaahumma ‘Anta Rabbee laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, khalaqtanee wa ‘anaa ‘abduka, wa ‘anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika mas-tata’tu, ‘a’oothu bika min sharri maa sana’tu, ‘aboo’u laka bini’matika ‘alayya, wa ‘aboo’u bithanbee faghfir lee fa’innahu laa yaghfiruth-thunooba ‘illa Anta
# Allaahumma ‘innee ‘asbahtu(amsaytu) ‘ush-hiduka wa ‘ush-hidu hamalata ‘arshika, wa malaa’ikataka wajamee’a khalqika, ‘annaka ‘Antallaahu laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta wahdaka laa shareeka laka, wa ‘anna Muhammadan ‘abduka wa Rasooluka. (4 x)
# Allaahumma maa ‘asbaha(amsaa) bee min ni’matin ‘aw bi’ahadin min khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakashshukru.
# Allaahumma ‘aafinee fee badanee, Allaahumma ‘aafinee fee sam’ee, Allaahumma ‘aafinee fee basaree, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta. Allaahumma ‘innee ‘a’oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa ‘a’oothu bika min ‘athaabilqabri, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta. (4x)
# Hasbiyallaahu laa ‘ilaaha ‘illaa Huwa ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul- ‘Arshil-‘Adheem . (7x)
# Allaahumma ‘innee ‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fid-dunyaa wal’aakhirati, Allaahumma ‘innee ‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fee deenee wa dunyaaya wa ‘ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur ‘awraatee, wa ‘aamin raw’aatee, Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa ‘an yameenee, wa ‘an shimaalee, wa min fawqee, wa ‘a’oothu bi’adhamatika ‘an
‘ughtaala min tahtee.
# Allaahumma ‘Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati
wal’ardhi, Rabba kulli shay ‘in wa maleekahu, ‘ash-hadu ‘an laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, ‘a’oothu bika min sharri nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa shirkihi, wa ‘an ‘aqtarifa ‘alaa nafsee soo’an, ‘aw ‘ajurrahu ‘ilaa Muslimin.
# Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma’as-mihi shay’un fil-‘ardhi wa laa fis-samaa’i wa Huwas-Samee ‘ul- ‘Aleem .(3 x)
# Radheetu billaahi Rabban, wa bil-‘Islaami deenan, wa bi-Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa sallama) Nabiyyan. (3x)
# Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika ‘astagheethu ‘aslih lee sha’nee kullahu wa laa takilnee ‘ilaa nafsee tarfata ‘aynin.
# ‘Asbahnaa(Amsaynaa) wa asbahal(Amsaal)-mulku lillaahi Rabbil-l’aalameen, Allaahumma ‘innee ‘as’aluka khayra haathal-yawmi(Layl): Fathahu wa nasrahu wa noorahu, wa barakatahu, wa hudaahu, wa’a’oothu bika min sharri maafeehi wa sharri maa ba’dahu.
# ‘Asbahnaa(Amsaynaa) ‘alaa fitratil-‘Islaami wa ‘alaa kalimatil-‘ikhlaasi, wa ‘alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa sallama), wa ‘alaa millati ‘abeenaa ‘Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana minal-mushrikeen.
# Subhaanallaahi wa bihamdihi. (100 x)
# Laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu, wa Huwa ‘alaa kulli shay’in Qadeer. (100 x in de ochtend en 10 x de avond)
# Subhaanallaahi wa bihamdihi: ‘Adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa zinat arschihi wa midaada kalimaatihi. (3 x)
# Allaahumma ‘innee ‘as’aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan tayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalan.(3 x in de ochtend)
# ‘Astaghfirullaaha wa ‘atoobu ‘ilayhi.(100 x)
# ‘A’oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaq
# Allahumma Salli wa Sallim ‘ala Nabeeyinna Muhammad.(10 x)

Het spuiten van Roqya Water in het huis en het gebruiken van zwarte musk

Het spuiten van Roqya Water in het huis en het gebruiken van zwarte musk.

Wij zien vaak mensen reageren omtrent Roqya en de zaken die ermee te maken hebben met veel onwetendheid over dit onderwerp. En van deze zaken behoort het punt dat men niet begrijpt wat een bewijs is en hoe bewijs gezien wordt in de Islam en hoe deze wordt onttrokken uit de Koran, de Soennah en de Idjmaa’(consensus) van de geleerden.

Lees verder

De juiste manier voor het insmeren van het lichaam met olie.

Deze informatie is overgenomen van een lezing van Sheich khalid al habshi.

Vele patiënten weten niet wat de gepaste wijze is voor het insmeren met olie. Vaak hoor je van patiënten, “ik ben naar die en die raaqi geweest en hij gaf me olijfolie om me mee in te smeren”. En wanneer wij hen vragen of het effect heeft gehad zeggen zij dat zij er niets van merken.

Wij vragen hen dan hoe zij zichzelf hebben ingesmeerd en dan zeggen zij bv. dat zij slechts een bepaalde gedeelte waar zij last van hebben insmeerde. Of ze zeggen: “ik smeer alleen mijn handen in met olijfolie”.

Dit is niet correct we dienen ons gehele lichaam in te smeren met de olie zelfs de geslachtsdelen (voor meer info zie onze artikel http://nlsoenn-adamovka.savviihq.com/wp-content/uploads/2015/07/Regelgeving-over-het-gebruik-van-gereciteerd-water-en-olie-op-het-lichaam.pdf)

Sommige Ruqaat zeggen vaak dat je heel het lichaam moet insmeren behalve de voeten zodat de djinn het lichaam kan verlaten. Ook dit is niet correct sterker, de djinn gaat zelfs alleen in de voeten zitten zodat hij geen last heeft van de olie.

Zo was er iemand naar mij toegekomen die had gezegd, dat hij zich insmeerde met mijn olijfolie maar dat het geen effect heeft gehad en toen ik hem vroeg of hij het gehele lichaam had ingesmeerd zei hij ja behalve het geslachtsdeel. Ik wees hem erop dat hij dat ook moest doen en hij vertelde dat hij de hele nacht het effect voelde door de olijfolie.

Dienen we 1 x per dag onszelf in te smeren of vaker?

We hebben hier vaak mee geëxperimenteerd en we hebben sommige patiënten 1x per dag laten insmeren, sommige 3x per dag, sommige 7x per dag en sommige hebben wij bevolen om dat iedere uur te doen. Ieder uur? Jazeker 16 à 17x op een dag tot hij gaat slapen en bij het wakker worden gaat hij zich weer insmeren.

We hebben wonderen gezien bij de mensen die dit hebben gedaan, het is vooral goed voor personen met grote shayateen die zich stil houden in het lichaam en zich niet laten zien.

Zo vertelde een zuster dat ze bij de eerste keer niets merkte pas bij de achtste keer voelde ze iets stijgen van haar buik en had ze toen sihr overgegeven. Sommige vertellen dat ze veel moesten gapen of niezen enz.

Zo zijn er vele verhalen van patiënten die dit hebben gedaan en er door (sebeb)  genezen zijn. Het heeft dus veel effect en vooral op baby’s en kleine kinderen.

Het is niet zo dat het persé heel vettig en dik ingesmeerd moet worden. Het belangrijkste is dat het lichaam ingesmeerd word met de olie.

Bij het insmeren van het haar dien je met je vingertoppen de wortels van het haar goed in te smeren en dan het haar zelf.

Voor meer info zie onze artikel

——–

Onze eigen toevoeging:

Vraag:

Wat is de regelgeving omtrent het insmeren van de geslachtsdelen met olie waarover de verzen van de Koran zijn gereciteerd.

 

Antwoord:

 

Het is toegestaan jezelf in te smeren met olie waarover de adem is geblazen van de toegestane Roqyah

 

Het is bevestigd door Shaych Al-Islaam ibn Taymiyyah(moge ALLAH genadig met hem zijn) dat de sporen van geschreven verzen op een vel niet meer als onschendbaar worden gezien als ze uitgewist zijn, en dat iemand die in een grote staat van onreinheid bevind dit ook mag aanraken en het is niet meer onschendbaar zoals wanneer de verzen van de Koran en van het gedenken van ALLAH nog intact zijn, zoals wanneer men van goud, zilver of staal iets maakt met daarop de verzen van de Koraan en het gedenken van ALLAH of dat het uit steen wordt gehakt en vervolgens verandert dit gemaakte werk en verandert deze steen dan is de onschendbaarheid hier niet meer van toepassing zoals wanneer het het wel had toen de tekens erop nog volledig intact waren.

 

En dit geldt ook voor water waarover gereciteerd is, want er blijft geen spoor achter van de recitatie, waardoor het toegestaan is jezelf ermee te wassen in de douche en dit geldt ook voor olie waarover de reciteur heeft geblazen, het is toegestaan om je hiermee in te smeren bij de geslachtsdelen omdat er geen spoor is achtergebleven van het blazen.

 

Er werd gevraagd aan onze Shaych ibn ‘Uthaymeen(moge ALLAH genadig met hem zijn) of het toegestaan is voor een menstruerende vrouw om zich te wassen met water waarover is gereciteerd?

 

Hij antwoorde(moge ALLAH hem genadig zijn):

Ik zie niet dat er iets mis mee is, omdat roqyah water geen daadwerkelijke geschreven Koran bevat, en het bevat niks wat als onschendbaar zou moeten zijn van de Koran, het is slechts het speeksel van de reciteur wat effect heeft met de wil van ALLAH

 

En er werd gevraagd aan Shaych ibn Jibreen( moge ALLAH hem genadig zijn): Is het toegestaan om jezelf te wassen met water waarin sidr inzit en waarover is gereciteerd, en dit voor de genezing, en als dit toegestaan is, is het dan toegestaan om dit te gebruiken in de douche, moge ALLAH jullie belonen?

 

Hij (moge ALLAH hem genadig zijn) antwoorde:

Hier is niks mis mee, omdat de Koran die de Verheven woorden van ALLAH zijn niet in werkelijkheid(in het water) aanwezig zijn, maar deze Koran heeft toch met de wil van ALLAH effect voor genezing bij de zieke of van het verwijderen van de pijn waar hij last van heeft of wat daar op lijkt, er is niks mis mee dat hij zichzelf ermee wast in de douche of toilet enz, en er is niks mis mee dat hij het gebruikt voor de genezing hoe hij ook wil door ermee te wassen, te drinken of andere manieren van gebruik.

 

En ALLAH weet het beste,

 

Beantwoorden van de vraag: Shaych AbdeRahmaan ibn AbdulLAH Al-Suhaymi

 

Het schrijven van Koran verzen met saffraan:

 

Shaych ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn) zei: Wat betreft het schrijven van verzen(van de Koran) en authentieke smeekbeden met saffraan op een rein bord of een rein blad en die men dan laat oplossen in water waarvan de zieke ervan gaat drinken dan is hier niks mis mee, en dit is gedaan door velen van onder de Selef van deze Ummah, zoals ook duidelijk is gemaakt door de Geleerde ibn Qayyim(moge ALLAH genadig met hem zijn) in Zaad Al-Ma’aad en anderen, wanneer degene die dit uitvoert bekend staat met het goede en oprechtheid.(Einde Fatawa Islamiyyah 1/30

 

Ibn Qayyim(moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt in Zaad Al-Ma’aad 4/170 over de methode van roqyah voor degene die geraakt is door het boze oog:

Een groep van onder de Selef hadden de mening dat men voor hem verzen van de Koran dienden geschreven te worden, die hij daarna moest opdrinken(als de inkt is opgelost in het water). Mujahid zei: er is niks mis mee dat men Koran opschrijft(en het laat oplossen in water) en hiermee zichzelf wast en het te drinken geeft aan de zieke, en dit was ook de mening van Abi Qilaabah, en het is overgeleverd van Ibn Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij beveelde om voor een vrouw teksten van de Koran te schrijven toen zij moeilijk heden ondervond bij de bevalling en waarna zij hiermee moest wassen en ervan drinken. En Abu Ayoub zei: Ik heb Abu Qilaabah Koran zien schrijven op papier voor het wassen en hij gaf het te drinken aan een man die een kwaal had.

 

Pure olijfolie kunt u verkrijgen via de onderstaande link:

http://shop.soennah-dokter.nl/product/olijfolie-500-ml/

Al-Waswaas(influisteringen van de shaytan)

Het zijn de influisteringen van de shaytan waarmee elke gelovige mee te maken heeft en wat soms voor grote problemen kan zorgen zowel in het dagelijks leven als in de aanbiddingen zoals de wassing en het gebed tot zelfs de geloofsovertuiging.
We zullen aan de hand van de overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) en de uitspraken van de geleerden onze broeders en zusters helpen met de wil van ALLAH om deze aanval van de vervloekte shaytan te kunnen weerstaan.

Lees verder