Sihr ( Tovenarij )

Pas op voor de sahir van de djinn(Al-Ghoul-Al-Sha3ali-Al-‘ilaan)!

Pas op voor de sahir van de djinn(Al-Ghoul-Al-Sha3ali-Al-‘ilaan)!

Degene die roqyah doet of dit nou iemand is die het voor zichzelf doet of een raaqi die mensen behandelt dient altijd op te passen wanneer men handelt met de sahir van de djinn, dit is dus een shaytan die zelf een sahir is en zijn kwaad en slechtheid is groter en meer dan de menselijke sahara. In de “Handleiding tegen Sihr” hebben we het kort gehaad over deze sahir van de djinn die in het arabisch Al-Ghoul of Al-Sha3ali of Al-‘ilaan wordt genoemd, we zullen in dit artikel nader ingaan op dit onderwerp met de wil van ALLAH.

Deze djinn is zoals we hebben gezegd zelf een sahir, en zijn sihr en slechtheid gaan veel verder dan die sihr en slechtheid van die van de menselijke sahir. Wanneer een raaqi dit soort djinn ontmoet dan dient de raaqi voorzichtig te werk te gaan, de raaqi dient met de juiste wapens deze shaytan te bevechten en dit is enkel moglijk voor de raaqi die de juiste aqeedah heeft en een vroom persoon te is, iemand waarin de daden van de Koran en de Soennah zowel innerlijk als uiterlijk te zien zijn, iemand die volledig vertrouwt op ALLAH de Verhevene en die zichzelf en zijn gezin beschermt met de smeekbeden van de Profeet(vrede zij met hem) en het uitvoerig smeekbeden doen bij ALLAH de Verhevene!

We zullen kijken wat de geleerden van de Islam hebben verteld over deze sahir van de djinn

Het verschil tussen Al-Ghoul en Al-Shi3alah?

Shaych Mashoor Hassan Salmaan in zijn boek “Al-Ghoul bayna Hadeeth Al-Nabawi wa Mawsoom Al-Sha’bi” onder het hoofdstuk “Het verschil tussen Al-Ghoul en Al-Shi3alah” blz 66-68:

Vele hebben gezegd dat Al-Ghoul enkel in de nacht te zien is en velen beweren dat hij verdwijnt wanneer de dag opkomt en dooft als een lamp, en bepaalde geleerden hebben een onderscheid gemaakt tussen Al-Ghoul en Al-Shi3alah vanwege dit punt oftewel vanwege het punt van hun vertrek.

Al-Shaheeli zegt in “Rawd Al-Anf” 7/295:

Al-Ghoul is degene die je ziet in de nacht en Al-Shi3alah is degene die je overdag ziet van de djinn.

Ibn Kathir zegt in zijn Tafseer 1/313:

Al-Ghoul in de taal van de arabieren zijn de djaan(mv djinn) die te zien zijn in de nacht.

Al-Damiri zei in “Hayaat Al-Hayawaan Al-Kubra” 2/21:

Al-Shi3alah zijn de slechtste onder Al-‘Ilaan.

Al-Djaahid zei in “Al-Hayawaan” 2/159:

Al-Shi3alah is de naam van onder 1 van de vrouwen van de djinn, wanneer zij verandert, oftewel zichzelf versierd/muteert zodat zij de reizigers beproefde.

Shaych Abd-Assalaam Harun heeft gezegd over deze uitspraak, ik heb deze uiteenzetting bij niemand gevonden over Al-Shi3alah behalve bij Djaahid.

De sahir djinn:

Al-Haafid ibn Hajr zegt in “Al-Fath” 6/344)

Er werd gesproken over Al-‘Ilaan bij Omar(Abu Ishaaq) waarna hij zei:
Niemand is in staat om zijn gedaante te veranderen van datgene waarin ALLAH hem in heeft geschapen, maar zij(de djinn) hebben sahara zoals jullie(de mensen) die hebben, wanneer jullie hen zien doe dan de Adhaan.(overgeleverd door Ibn Abi Shaybah, Ibn Hajr zegt de isnaad is saheeh)

Imaam Al-Nawawi in “Sharh Muslim 13,14,15/381) zei:

De geleerden hebben gezegd: Al-Sha3ali met de “sien” almaftooha en de “3ien” almohmalatayn, en zij zijn de sahara van onder de djinn, oftewel onder de djinn zijn er ook sahara en zij misleiden en betoveren.

Al-Manaawi in “Faid Al-Qadeer” 1/318 zei:

Hij zei bij het benoemen van Al-‘Ilaan, zij zijn een soort van onder de djinn en de shayateen en het zijn hun sahara(tovenaars)

Ibn Al-Atheer in “Ghareeb Al-Hadeeth” 3/396:

Al-Ghoul is 1 van de ‘Ilaan, en dat is een soort van onder de djinn en de shayateen, de arabieren beweerden dat Al-Ghoul in een verlaten stuk land(bv woestijn) te zien was voor de mensen waarna het van gedaante veranderde, oftwel het veranderde van gedaante in verschillende kleuren en vormen, en hierdoor liet het hen(de mensen) dwalen van hun pad en het vernietigde hen, de Profeet(vrede zij met hem) ontkende dit en vernietigde dit verhaal.

Al-Mazaari in “Haashiat Al-Rahooni 3ala sharh Al-Zarqaani” 2/89:

En van onder hen, de djinn zijn Al-‘Ilaan en Al-Sha3ali en zij verspreiden verderf over het land, zij maken de vrouwen en kinderen bang, en vloeken over hun naasten en afstammelingen, en zij vervuilen het water met onreinheden, en doen onreinheiden in het voedsel, en degene die hiervan drinkt of eet loopt schade op in de mate waarin ALLAH dat bepaalt.

Al-Qortobi in “Jaami’Al-Ahlaam wal Quraan” 15/87:Velen van onder de arabieren hebben beweerd de shayateen en de ‘Ilaan te hebben gezien.

Al-Mas’udi zei:
Een groep van onder de metgezellen heeft dit genoemd, waaronder Omar ibn Al-Khattab(moge ALLAH tevreden met hem zijn), hij zag dat op een aantal van zijn reizen naar Shaam, en de Ghoul die veranderde in gedaante voor hem en hij sloeg het met zijn zwaard en dit was voor de komst van de Islam en dit is bekend bij hen in hun overleveringen.(Muruz Al-Dhahab 2/169)

Geef een antwoord