Sihr ( Tovenarij )

De Talaq van degene die is geraakt met sihr(of bezetenheid)

Is het uitspreken van de Talaq(scheiding) van degene die geraakt is met Sihr(of bezetenheid) geldig?

Van de meest voorkomende soorten Sihr die wordt toegepast is de Sihr van Tafreeq, oftewel de Sihr van scheiding.
Deze Sihr kan in verschillende varianten, zoals een scheiding tussen 2 broers, of 2 vrienden of een moeder en haar kind enz, maar de meest voorkomen is de scheiding tussen een man en zijn vrouw, zoals ALLAH de Verheven ons zegt in Zijn Boek.

Interpretatie Surah Al-Baqarah vers 102:

“Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een scheiding maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah’s bevel”…

Ibn Kathir(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt over dit vers:

“Oftewel de mensen leerden van Harut en Marut(de 2 Engelen) over de kennis van sihr en datgene wat slecht gedrag teweegbrengt(tussen de man en zijn vrouw) waardoor zij een scheiding teweegbrengen tussen het echtpaar terwijl zij(het echtpaar) een eensgezind paar waren, en dit is van de werken van de shaytan”.
(Tafseer Al-Quraan Al-‘Aadhim 1/137)

En de shaytan veroorzaakt de scheiding door verschillende manieren, zoals het beinvloeden van het gedrag van het paar, door ilusie, woede, geen begrip meer voor elkaar opbrengen maar ook door bijvoorbeeld de man of vrouw een tekortkoming te geven in het hebben van gemeenschap enz. Al deze zaken zullen natuurlijk pas effect hebben indien ALLAH het toelaat, maar nu is een vraag bij vele van de mensen die dit soort Sihr hebben, is de scheiding die resulteert van deze Sihr bindend of niet, dit omdat vaak mensen pas na het uiten van de scheiding spijt hebben en de zaken helderder zien en dit zorgt voor vele nare situaties. Dit is overigens niet enkel bij Sihr maar bij vrijwel alle vormen van bezetenheid waarbij de djinn een persoon overneemt of zwaar beinvloed met betrekking tot zijn huwelijk

Wanneer we dit vraagstuk gaan beantwoorden met de wil van ALLAH, dan dienen wij dit op te delen in 3 delen:

Alvorens dit te doen moet men begrijpen dat in de Islam enkel de man het recht heeft om de talaq(scheiding) uit te spreken, de vrouw heeft geen recht op talaq maar op Khul’, dit is het dat de vrouw de man vraagt om scheiding in ruil voor een compensatie, indien de man akkoord gaat is het huwelijk ontbonden, we gaan het hier niet over hebben, maar dit is wel van belang om te weten voor de rest van het onderwerp.

De verdeling van dit vraagstuk:

– 1: Indien de man de scheiding uitspreekt en hij ook weet wat hij heeft uitgesproken en wat de gevolgen zijn van zijn uitspraak dan is de scheiding geldig, ook al is de scheiding het gevolg geweest van de Sihr en kregen ze hierdoor last, maar indien hij het dus uitspreekt en hij dit doorheeft en begrijpt wat de gevolgen zijn dan is de scheiding geldig.

– 2: Indien de man de scheiding uitspreekt maar hij is hier niet volledig over in controle en begrijpt eigenlijk niet precies wat er aan de hand is doordat hij bijvoorbeeld overgenomen wordt door de djinn en die op zijn tong spreekt enz, dan is de scheiding ongeldig.

Ibn Qudamah(moge ALLAH genadig met hem zijn) zei:

“Er is een concensus onder de geleerden dat degene die zijn verstand kwijtraakt zonder bedwelming, of iets gelijks als dit dan neemt er geen scheiding plaats(na het uitspreken ervan), en dit was de mening van Uthman en Ali en Sa’eed ibn Musayab en Al-Husain(moge ALLAH tevreden met hen allen zijn) en Al-Nakh’i en Al-Sha’bi en Ashaab Al-Ra-i.
En er is een concencus dat wanneer een man in zijn slaap de scheiding uitspreekt dan is er geen scheiding.
En het is bevestigd van de woorden van de Profeet(vrede zij met hem) die zei:
“De pen is opgeheven over 3, de slapende totdat hij wakker wordt, het kind totdat hij de pubertijd bereikt en de krankzinnige(degene buiten verstand) totdat hij zijn verstand terugkrijgt”(Bukhari Kitaab Al-Talaq).
Dit omdat de uitspraak; “eind van het bezit(huwelijk) inhoudt dat het nodig is dat men zijn verstand heeft, en het maakt niet uit of men zijn verstand niet heeft vanwege krankzinnigheid of door het flauwvallen of door slaap of door het drinken van een medicijn of door het gedwongen worden van het drinken van alcohol of het drinken van iets wat het verstand verwijdert, en hierdoor weet men niet of men zijn verstand heeft of niet, al dit belemmert het plaatsvinden van de scheiding en hier is 1 mening over en het is niet bekend dat hier een meningsverschil over is.
(Al-Mughni mukhtasar 10/345)

Shaych Al-Islaam ibn Taymiyyah(moge ALLAH hem genadig zijn) zei:

“En van onder de Sihr is er Sihr die leidt dat een persoon niet doorheeft wat hij zegt, en bij deze persoon neemt er geen scheiding plaats(indien hij deze uitspreekt).
(Mukhtasar Fatawa ibn Taymiyyah blz 544)

– 3: Wanneer de vrouw degene is die getroffen is door de Sihr of dit nu Sihr van Illusie is of de Sihr waardoor ze overgenomen wordt door de djinn en door deze gebeurtenissen de man de scheiding uitspreekt, dan is de scheiding geldig. Maar indien de man weet dat zijn vrouw in deze toestand is en haar controle kwijt is en de vrouw bijvoorbeeld de man elke keer vraagt om khul’(scheiding met compensatie) dan dient de man dit niet te accepteren wetende dat het niet zijn vrouw is die dit werkelijk wil, maar indien hij dit toch accepteert en doorzet dan is de scheiding geldig, omdat hij wel in zijn verstand is.

Shaych Abdullah ibn Jibreen(Moge ALLAH hem genadig zijn) werd het volgende gevraagd:

Neemt de scheiding van degene die getroffen is door Sihr plaats of niet?

Hij antwoorde(moge ALLAH hem genadig zijn):
“Wanneer de Sihr de overhand heeft over het verstand en hierdoor degene die getroffen is door de sihr zijn verstand verliest dan neemt de scheiding niet plaats(als deze is uitgesproken), omdat een voorwaarde van de scheiding is dat men het meent zoals de uitspraak van ALLAH de Verhevene:

Interpretatie Surah Surah Al-Baqarah vers 227:

“En indien zij besluiten tot echtscheiding voorzeker Allah is Alhorend, Alwetend”.

En degene die zijn verstand verliest die heeft geen eigen wil noch intentie, maar wanneer het uitroepen van de scheiding met begrip en kennis van de gevolgen ervan wordt gedaan dan is de scheiding geldig, maar wanneer er Sihr wordt toegepast om de man van zijn vrouw te scheiden en er haat(door de Sihr) tussen hen komt en de man geen rust vindt behalve nadat hij de scheiding uitspreekt zoals in de uitspraak van ALLAH de Verhevene:

Interpretatie Surah Al-Baqarah vers 102:

“Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een scheidingh maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah’s bevel”…

Dan is wat hieruit duidelijk word dat er geen scheiding plaatsvind, omdat hij gedwongen
wordt hiertoe buiten zijn wil om, en ALLAH weet het beste.
(Geschreven Fatawa Shaych ibn Jibreen 24 Sha’baan 1418)

Het is om deze redenen dat men zich altijd moet inhouden wanneer het aankomt op een geschil in het huwelijk en niet te snel in woede reageert en zijn woede beheerst, want dit is ook een bevel van de Profeet vrede zij met hem.
Verder en dit geldt voor alle zaken die te maken hebben met het islamitisch rechtssysteem dient indien 1 van deze situaties voorkomt van een scheiding waarbij mensen geraakt zijn met sihr of bezeten zijn dat men zijn zaak voorlegt aan een persoon met verstand van deze zaken, normaal gesproken is dit een islamitische rechtbank die zich hier dan voor over moet buigen, maar omdat de meesten van ons wonen in landen waarin deze rechtbanken niet bestaan dient men dus te kijken of er mensen van kennis zijn die hun oordeel kunnen geven over dit soort zaken, belangrijk is dan te gaan naar iemand die wel verstand heeft van sihr en bezetenheid en niet iemand die deze zaken(bezetenheid) ontkent.
Wat vervolgens van belang is dat men precies uitlegt wat de staat was ten tijde van het uitspreken van de scheiding en hierover niet gaat liegen, zoals zeggen dat men geen controle had over zijn uitspraak terwijl dit wel het geval was, omdat de persoon die over de zaak zal oordelen dit doet op basis van de verschafte info, maar indien een scheiding bindend is kan men hier niet over liegen en doorgaan met het huwelijk terwijl men bij ALLAH in zinaa leeft.

Nog een laatste punt over dit soort zaken, we zullen binnenkort met een artikel komen dat over het huwelijk zal gaan en de problemen die hiermee kunnen voorkomen, maar even kort het volgende.

Een bericht aan de “mannen”.

Wij komen vaak zuster tegen die ons contacteren voor hulp bij de behandeling van hun bezetenheid enz, dit zijn zowel getrouwde als ongetrouwde zusters. Dit bericht is gericht aan de “mannen” en ik plaats het met aanhalingstekens omdat ik sommige geen mannen meer noem.
Wij worden gecontacteerd door jullie vrouwen, zusters, tantes, moeders, dochters en nichtjes die ziek zijn en getroffen zijn door sihr en bezetenheid enz, wanneer wij vervolgens hen willen helpen en bijvoorbeeld een afspraak willen maken voor een roqyahbehandeling dan is het een vereiste dan ze een mahram hebben tijdens de behandeling, heel vaak komt het voor dat de zusters geen enkele hulp krijgen van hun mahaarim, ze geloven er niet in of vinden het overdreven en ze moet beter naar een psycholoog gaan en anti-depressiva slikken of men is te druk met werken enz, enz.

Wallahi wanneer een zuster geen hulp krijgt van haar mahram dan is hij in onze ogen geen man, een man is een persoon die gheerah heeft voor zijn zusters en die er juist bij zou willen zijn en zijn zusters helpt, jullie duwen je zusters naar tovenaars en viezerikken, omdat de klachten niet ophouden door jouw weigering, ze worden slechts erger en de shayateen maken hier gebruik van, Alhamdulilah zijn er wel genoeg broeders die hun vrouwen, moeder, zussen, dochters enz bijstaan en hun tijd inzetten om ze te helpen.

Lees op onze site:

https://www.soennah-dokter.nl/de-talaq-van-degene-die-is-geraakt-met-sihrof-bezetenheid/

Geef een antwoord