Roqyah Ontmaskering:

Deze ontmaskering was niet gepland omdat we meer aandacht aan kennis en dergelijke willen geven, maar omdat ik de afgelopen tijd veel vragen over deze man heb gehad en er ook veel onduidelijkheid is over de man, hebben we besloten hier wat aandacht aan te geven.

Hajj Tayeb uit Taroudant, vrome man of grote shaytan?

Ik heb door de jaren heen vaak mensen gehad die bij deze man in Marokko zijn geweest, het is in Taroudant ongeveer 80 km vanaf Agadir in een klein plaatsje.
Ik zeg altijd de beste acteurs zijn shayateen, vandaar dat ze in Hollywood zogenaamd de beste acteurs hebben omdat ze allemaal bezeten zijn en met sihr werken, Hajj Tayeb is ook zo’n goede acteur, op de eerste plaats zal men denken ongelofelijk wat een goede man, hij is(zogenaamd) een geleerde, en doet helemaal gratis Roqyah voor de mensen elke dag tot wel 250 mensen, duizenden mensen komen jaarlijks over heel de wereld naar hem toe, gratis eten elke dag slacht hij een hele koe, gratis slapen en zelfs de behandeling is gratis, je hoeft niks te geven, maar mag wel, en als toppunt heeft hij zelfs een Koranschool waar honderden jongeren gratis les hebben en gratis slapen en gratis eten. Echt top zou je zeggen, toch?

Maar nu halen we alle special effects even weg en laten we de realiteit zien. uit Taroudant, vrome man of grote shaytan?

Ik heb door de jaren heen vaak mensen gehad die bij deze man in Marokko zijn geweest, het is in Taroudant ongeveer 80 km vanaf Agadir in een klein plaatsje.
Ik zeg altijd de beste acteurs zijn shayateen, vandaar dat ze in Hollywood zogenaamd de beste acteurs hebben omdat ze allemaal bezeten zijn en met sihr werken, Hajj Tayeb is ook zo’n goede acteur, op de eerste plaats zal men denken ongelofelijk wat een goede man, hij is(zogenaamd) een geleerde, en doet helemaal gratis Roqyah voor de mensen elke dag tot wel 250 mensen, duizenden mensen komen jaarlijks over heel de wereld naar hem toe, gratis eten elke dag slacht hij een hele koe, gratis slapen en zelfs de behandeling is gratis, je hoeft niks te geven, maar mag wel, en als toppunt heeft hij zelfs een Koranschool waar honderden jongeren gratis les hebben en gratis slapen en gratis eten. Echt top zou je zeggen, toch?

Maar nu halen we alle special effects even weg en laten we de realiteit zien.

Wie is deze man:
Zijn naam is Hajj Tayeb Al-Huzali ibn Mundhir, zoals gezegd hierboven heeft hij een Koran school in de omgeving van Taroudant, het is ook daar en af en toe in Casablanca waar hij zijn shirk en kufr roqyah ten uitvoer brengt, we zullen de zaken opnoemen die niet kloppen bij deze man en dat hij een grote shaytan is ipv een vrome man die met de Koran en Soennah werkt wat de meesten over hem denken.

– Hajj Tayeb hoort tot de Tijani sufi sekte, zij zijn quburiyoon, oftewel zij hebben het in hun aqeedah dat zij hun zogenaamde awliyaa aanbidden in het graf, hun moskee bevat daarom altijd een graf van 1 van hun awliyaa aan wie ze dingen vragen zoals rijkdom, genezing, kinderen enz. Zij slachten ook in de naam van deze awliyaa, al deze praktijken zijn Kufr en Shirk die een persoon uit de Islam halen.

Allah zegt in Surah Al-An’aam vers 162,163: Interpretatie

Zeg: “Mijn gebed en mijn offer(die ik slacht), mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heer der Werelden.”

“Hij heeft geen gelijken. Zo is mij bevolen en ik ben de eerste der Moslims.”

En in Surah Al-Maaidah vers 3: Interpretatie:

Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

Het is overgeleverd van Ali ibn Abi Taalib(moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei: De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei: Moge ALLAH degene vervloeken die iets slacht in de naam van iets anders dan ALLAH”.(Muslim 1978)

– De manier van zijn roqyah is niet volgens de Koran en de Soennah, hij misleidt mensen door een surah te reciteren, bv surah Al-Fatiha en pakt mensen vervolgens bij hun oren of tenen vast, deze man gebruikt sihr en kufr spreuken, hij geeft amulletten weg die sihr tekens bevatten en misleid mensen dat het toegestaan is.
Een ander punt om over na te denken is dat de shayateen vaak zijn naam uitschreeuwen en zeggen, breng ons naar Hajj tayeb dan kunnen we eruit, Wa Laa Hawla Wa Laa Quwata illa Billah, dus een shaytan gaat opeens adviezen geven zodat hij eruit gaat, maar niks is toeval, de shayateen weten namelijk hoe hij werkt en kennen deze shaytan, alles is gepland om de mensen in Kufr en Shirk te laten vallen, en bij aankomst zal dan ook het grote toneelspel plaatsvinden en de zogenaamde genezing, in werkelijkheid is de patient helemaal niet genezen zoals wij vaak ook mensen hebben behandeld die daar waren en gewoon nog ziek bleken. En als de shaytan eruit gaat is omdat ze hebben gezien hoe overtuigd de patient is van de genezende krachten en in deze shirk standvastig blijft, immers het hoogst te behalen doel is de patient ongeloof te laten plegen, en standvastigheid erin is helemaal top!

– Het slachten in de naam van anderen dan ALLAH of ter prijzing van hen. Dit is Kufr en Shirk!!!

Shaych ibn ‘Uthaymeen zegt:
Het offeren van een dier aan iemand anders dan ALLAH is Grote Shirk, omdat het offeren van een offerdier een daad van aanbidding is, en dus is degene die een offer aan een ander dan ALLAH eeft een mushrik(polytheist) wiens shirk hem buiten de Islam heeft gezet, of hij dit offer nou aan de Engelen of Boodschappers, of Profeten of 1 van de Khaliefen of 1 van de awliyaa of 1 van de geleerdes het maakt niet uit, al dit is shirk of het deelgeneoten toekennen aan ALLAH verheven is HIJ en hierdoor treedt deze persoon uit de Islam.(Majmoo’ Al-Fatawa 2/148)

Bewijzen:

Er zit soms muziek in bij de video’s dus hou hier rekening mee, maar dit is nodig om deze dajjal te ontmaskeren.

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=3d4gzHaICtw

Vanaf 1:47
Het offeren van een dier aan hun waliy, Sayed Mhand ibn Yacoub, ze plegen shirk en kufr en hij vraagt nog aan ALLAH om dit in hun weegschaal van goede daden te plaatsen.

Vanaf 2:53
We zien nu wederom de Kufr en shirk van deze mensen, ze zijn nu in de moskee waar hun waliy waar ze net voor hebben geofferd begraven is, Wa Laa Hawla wa Laa Quwata illa Billah, en deze man moet mensen helpen tegen shayateen, hij is zelf een shaytan!

Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=JizCtMjtpa8

Prachtig zou men zeggen dit filmpje, 400 studenten die Koran en de Islam bestuderen, gratis eten, drinken, slapen enz, maar wacht, kijk even verder naar 24:30 dan zien we de werkelijkheid van deze duivelse dawah.

Video 3: https://www.youtube.com/watch?v=l62jhtJdOsU

Vanaf 2:30 zien we de wonderbaarlijke roqyah van shi tayeb, en de mooie praatjes dat hij slechts een sabaab is en ALLAH is degene die geneest, maar dat mensen hem aanbidden en dat zij allen de doden in de graven aanbidden vermeldt hij even niet, vanaf 2:58 wordt het nog beter, er is niemand van de geleerden die kan en doet wat hij doet, want ze zijn allemaal bang! Vamaf 3:25 zien we de wonderbaarlijke oor techniek, waar hij deze uit de Koran en de Soennah vandaag heeft weet ik niet.

Video 4: https://www.youtube.com/watch?v=XOebdo9NT48

We zien hier het slachtritueel, zoals de Romeinen zeiden, geef ze brood en spelen en het volk houdt zich zoet, de mensen aanbidden hem en volgen hem blind want ze krijgen gratis eten en drinken, elke dag worden er koeien geslacht, omdat het geld met duizenden euro’s binnenstroomt, zogenaam geen geld vragen, maar de onwetende mensen die daar naartoe gaan en horen dat ze genezen zijn trekken geld, veel geld want er komen ook rijke mensen, en zoals ALLAH ons liet weten is het motief van elke Sahir RIJKDOM, want wat vroegen de sahara in de tijd van Moussa aan Fir’awn? Rijdkom, en deze dajjal shi tayeb eet het geld van de mensen en laat ze tegelijkertijd kufr en shirk plegen, Wallahi wanneer een sahir zoveel aanhang krijgt en zoveel macht bij de mensen, weet dat de shayateen hem hiermee helpen en hij de meest vreselijkste zaken doet voor de shaytan!

Er zijn nog vele ghurufaat en leugens, zoals dat hij in zijn boek schrijft Fuh Al-Tayeb dat hij in Medina was bij de Rawdah en in 3 dagen 500 x de Koran heeft uitgelezen, dat is bijna 7 x per uur, dus elke 8,5 min leest hij de Koran uit en dit is dan zonder te eten slapen, toiletteren of wat dan ook te doen.
Hij is vijandig tegen Shaych Mohammed ibn Abdelwahab zijn dawah en de dawah van de Selef en zegt de ergste dingen over hen, hij staat het toe om amuletten te dragen enz, enz, enz.

Advies aan degenen die naar deze man zijn gegaan:

1: Toon berouw
2: Begin weer met roqyah, want de kans is groot dat de shaytan zich gewoon koest houdt voor een tijd en je gewoon nog ziek bent
3: Bel iedereen aan wie je het advies hebt gegeven naar deze man te gaan op en waarschuw voor deze man.