Van deze persoon hebben wij ontzettend veel klachten binnen gehad, de klachten verschillenden tot het vragen van de naam van de moeder en het maken van amuletten, tot het plaatsen van foto’s van mensen in de behandelruimte en de opvallende kleding van deze persoon.
Over deze Mohamed Taibi kunnen we het volgende zeggen:
 
– Hij is lid van de afgedwaalde Karkariyah sekte, dit is een sekte die ook hoort tot de Quburiyoon, zij plegen kufr en shirk bij graven zoals het aanroepen van hun awliyaa en het vragen van zaken aan hun. Zij geloven dat deze awliya een hoge positie hebben bij ALLAH en dat ze dus als tussenpersoon(tawassul) kunnen dienen.
 
– Het lid van dit soort sektes wordt een mureed genoemd, deze mureed overdrijft in het gehoorzamen van zijn shaych, dit tot op een niveau wat zelfs shirk bereikt, vandaar ook de foto van zijn shaych genaamd Mohamed Faouzi Al-Karkary(foto 4), de shaych die oorspronkelijk uit temsamane komt en die een zaouia heeft in Aaroui, ze overdreven in het gehoorzamen en prijzen van hun shaych, ook zou hij afstammen van de Profeet(vrede zij met hem) volgens hun en is een mureed verloren zonder zijn shaych. Degene die meer over deze ghurufaat wil weten kan hun boek lezen “Al-Qawaqeeb Al-Dariyyah fi bayaan Usul Al-Nooraniyyah”.
Hun onzin gaat ver, zoals het aankomen met geheimen(Sirr) die niemand weet enkel hun grote leiders en dit behoort tot hun fundamenten(Usool), SubhanAllah alsof de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zijn boodschap niet volledig en perfect heeft overgebracht. Zij gebruiken voor hun valse Usool die zij toeschrijven aan de islam, verzonnen ahadeeth of ahadeeth die kloppen maar zij verdraaien de betekennissen ervan.
We zullen een voorbeeld geven van deze verdraaiingen en leugens, 1 van de fundamenten die zijn noemen is Al-Hadhrah, en hiermee bedoelen zijn het dansen en bewegen tijdens het doen dhikr, zij gebruiken o.a het volgende bewijs hiervoor:
 
Het is overgeleverd van Anas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei: De Abyssieniers(Ethiopie) dansten(met hun wapens) voor het zicht van de Profeet(vrede zij met hem) en zeiden(in hun eigen taal) Mohammed is een oprechte slaaf(van ALLAH). De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) vroeg wat zeggen ze? Ze zeiden: Ze zeggen Mohammed is een oprechte slaaf(van ALLAH).
(Imam Ahmed nr 12540, hadeeth is authentiek)
 
De onzin uitleg kan men vinden op hun site:
 
https://www.karkariya.com/site/pageother.php?catsmktba=10588
 
Nu de echte uitleg:
 
Dit is de hadeeth die zij gebruiken als bewijs voor hun gedans dat zij doen zoals we kunnen zien in bv video 1en 2 . Het woord in de hadeeth is Jazfeenun, 1 van de betekenissen betekent inderdaad bewegelijk zijn, dansen enz. Maar wat deden deze Abissieniers werkelijk? Waren zij ALLAH aan het gedenken dansend, en dit voor de Profeet(vrede zij met hem)?
 
Het antwoord hierop is te vinden in andere overleveringen van deze hadeeth.
 
Ibn Hibbaan levert ook deze hadeeth over, en hier wordt duidelijk wat er zich precies afspeelde.
 
‘De Abyssieniers waren een demonstratie aan het geven met hun wapens in aanwezigheid van de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) en zei zeiden woorden die hij niet begreep. De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei; Wat zeggen ze? Ze zeiden: Mohamed is een oprechte dienaar(van ALLAH).
(Ibn Muflih zegt over de hadeeth dat hij Jayyid is, adaab Shar’iyah 1/381)
 
Zo zien we dus dat zij niet bezig waren met dhirk of een andere aanbidding, maar met een demonstratie tegeven met hun wapens, zoals springen en rennen en acrobatische stunts en dergelijke.
 
De Abyssieniers deden dit omdat ze blij waren met de komst van de Profeet(vrede zij met hem), het is overgeverd door Al-Bukhari nr 454 en Muslim nr 892 dat ‘Aaishah(moge ALLAH tevreden met haar zijn) zei: “Ik zag de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) op een dag staan bij de deur van mijn woning toen de Abissieniers aan het spelen waren in de moskee, en de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) bedekte mij met zijn mantel toen ik hen toekeek hoe ze speelden(met hun wapens).
 
Anas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) overlevert dat de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) naar medina kwam en de Abyssieniers speelden van vreugde voor zijn komst, en zij speelden met hun speren.
(Ahmed nr 12649, en Abu Dawood nr 4932
 
Al-Nawawi(moge ALLAH genadig over hem zijn) zegt over de hadeeth in Muslim over deze gebeurtenis het volgende:
 
“De geleerden interpreteerden dit met de sprongen die zij maakten met hun wapens en het spelen met hun speren in een manier die op dansen lijkt, omdat in de meeste overleveringen het gezegd werd dat ze aan het spelen waren met hun speren. Dus deze uitspraak(dansen) moet geinterpreteerd worden in een manier die in overeenstemming is met de andere overleveringen hierover.
(Sharh Muslim 6/186)
 
Dit bovenstaande is in principe al genoeg om voor te waarschuwen dat men geen roqyah bij deze persoon moet vragen, maar hierbij de rest van de bewijzen insha ALLAH
 
– Foto 1, we zien hier dat hij uitlegt hoe een migraine behandeling gaat, hij gebruikt een sjaal en reciteert zachtjes de Koran. Allereerst gaat er gelijk een belletje af bij ons als een raaqi een sjaal gebruikt, dit omdat het bekend is bij een sahir dat hij een doek of sjaal gebruikt bij zijn sihr ritueel, hij zet er een knoop in en aan de hand van welke kant de knop opgaat geeft hij een diagnose. Natuurlijk kan men nu zeggen maar hij kan ook iets anders met de sjaal doen, maar laat het nou precies deze sjaal zijn waar mensen erover bij ons hebben geklaagd en ook exact de manier die ik hierboven heb uitgelegd. Daarnaast zien we op foto 3 een reactie in zijn gastenboek van een patient, de mevrouw zegt dat hij iets met een sjaal doet en iets opspreekt. Als datgene wat hij met een sjaal zou doen gewoon normaal was, dan had de mevrouw dit wel gewoon genoemd, maar het is iets, dus onbekend voor haar.
 
– Foto 2, hierbij zien we een groot gehalte aan onzin, waar komt dit vandaan, een externe factor? Duistere drager? Verlichte drager?
 
– Video 1:https://www.youtube.com/watch?v=huR856Nyz6Q
 
De zogenaamde dhikr dans, zelfs de woorden die ze zeggen is geen dhikr, ALLAH wordt aanbeden met datgene wat is overgebracht van de Profeet(vrede zij met hem) en niet ghurufaat van de shaytan, Wallahi broeders en zusters, zijn deze mensen geschikt om roqyah te doen? Zijn deze mensen geschikt om tegen de shaytan te strijden? Moge ALLAH ons allen leiden.
 
– Video 2:https://www.youtube.com/watch?v=6PReNt3Uv7o&app=
Vanaf 2:16 zie je een deel van het graf in hun moskee van 1 van hun awliyaa, wie aanbidden ze, wa Laah Hawla wa Laa quwata illa Billah.
 
– Het plaatsen van foto’s van zijn shaych in de behandelkamer, het is algemeen bekend dat juist bij de roqyah het absoluut niet toegestaan is om foto’s van levende wezens te plaatsen, daar zoals de ahadeeth aangeven er geen Mala-ieka(Engelen) het huis binnenkomen, en SubhannALLAH het doel van de roqyah is juist om genezing te krijgen en dat Hij Zijn Sakinnah op ons stuurt, en een huis zonder Mala-ieka zal vol met shayateen zijn.
 
– Geruiten Kleding van verschillende kleuren, de zogenaamde Libaas Al-Muraqqa3, ze hebben dit een onderdeel gemaakt van het geloof, en zogenaamd ahadeeth die dit bewijzen, het is het niet eens waard om die te weerleggen aangezien het zichzelf weerlegt. Zie je het al voor je, Omar ibn Khattab(moge ALLAH tevreden met hem zijn) in dit soort kleding foto 4!!!!
 
– Het vragen naar de naam van de moeder en het maken van amuletten, wij hebben van verschillende mensen, die los van elkaar exact hetzelfde hebben verklaard.
 
– Het hanteren van verschillende prijzen voor roqyah, als je ayn hebt en sihr, dien je 2 aparte roqyah sessies te ondergaan, en beiden moet je voor betalen, dit is natuurlijk pure onzin en geldklopperij.
 
Wees dus gewaarschuwd voor deze man.