Bismillahi Arrahmani Arraheem,

Vrede en Zegeningen zij met onze Profeet,

Zoals men weet zijn wij al een tijd bezig met ontmaskeringen, wij hebben aangegeven dat wij dit omwille van ALLAH doen en tegelijkertijd hiermee onze broeders en zusters mee willen helpen. We hebben eerder uitgelegd op onze pagina waarom wij deze ontmaskeringen doen.

Afgelopen tijd hebben we een reactie van ons geplaatst over Shifaa, deze fb pagina wordt beheerd door een zuster genaamd Senna uit gouda. Helaas hebben hier een aantal mensen fel op gereageerd en ons uitgemaakt voor alles en nog wat, dit omdat zij senna “lief” vinden en ze helpt zo goed en we zouden dit enkel uit hoogmoed, hasad doen want we zijn leugenaars enz.
Nou kijken wij niet wie “lief is”, er zullen een hoop mensen wellicht ook een sahir “lief” vinden maar onze maatstaf is de Koran en de Soennah en niet of iemand “lief” is.

We vragen ALLAH allereerst deze mensen te vergeven en onsen hen te leiden om de juiste aghlaak en handelswijze omtrent dit soort zaken te geven en hen eerlijkheid te doen schenken, ameen.

Voordat ik zal beginnen met de ontmaskering, insha ALLAH het volgende.

Wij hebben dit al reeds gezegd, indien wij de mensen te vriend willen houden en meer centjes willen verdienen dan zouden wij over werkelijk niemand praten, ook geen sahir enz, we zouden het “safe spelen” in wereldse begrippen, maar wij doen dit omwille van ALLAH om het slechte te verbieden en op te roepen naar het goede, Bij ALLAH de mensen moeten eens weten wat wij voor dreigementen achter de schermen krijgen van shayateen zowel onder de mens en de djinn, hackpogingen, lastig gevallen worden in het huis enz en dit alles omdat we een strijd voeren tegen de shayateen van onder de mens en de djinn, en dus speciaal voor degenen die verkeerd denken allereerst de volgende eed die wij aan ALLAH afleggen.

Hierbij zweren wij (de broeders van Soennah-Dokter, Abu Abderrahman en Mohamed ibn Ahmed) bij ALLAH, WALLAHI, BILLAHI, TALLAHI dat wij geen leugens zullen vertellen over Shifaa(zuster Senna uit gouda), moge de straf van ALLAH op ons zitten als dat wel zo is, ook is datgene wat we doen WALLAHI niet uit hasad, nog uit wereldse motieven, maar enkel omwille van ALLAH om het slechte te verbieden en de roqyah de zuiveren naar haar zuiverste vorm zoals deze hoort volgens de Koran en de Soennah.

En indien de zuster Senna uit gouda van Shifaa deze zaken ontkent dan roepen we haar op bij deze om met ons de Mubahala te doen, dit omdat deze zaak een zaak betreft die te maken heeft met de aqeeda en het geloof van de moslim!

ALLAH de Verhevene zegt in Surah Ali-‘Imraan vers 61:

{60} فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

Interpretatie:

“Kom, laat ons onze kinderen en uw kinderen en onze vrouwen en uw vrouwen en ons volk en uw volk oproepen; en de Mubahala(dua die 2 partijen tegelijk doen) doen en de vloek van Allah roepen over de leugenaars.

En om kort uit te leggen wat de Mubahalah is, dit is wanneer een moslim een zaak die voornamelijk draait om de aqeedah of het geloof in het algemeen presenteert met bewijzen en de andere partij beschuldigt en die ontkent dan roepen we de Mubahalah op om de vloek van ALLAH op de leugenaars te vestigen.
Dit zoals de Profeet(vrede zij met hem) heeft gedaan bij de christenen van Nadjraan toen hij hen bewijzen leverde dat de Profeet Isa(vrede zij met hem) een Profeet en Boodschapper van ALLAH is en geen zoon van ALLAH Verheven is HIJ , de christenen bleven ontkennen zelfs na deze bewijzen en dus riep de Profeet(vrede zij met hem) tot Mubahalah om de vloek van ALLAH op de leugenaars te laten rusten, de Profeet(vrede zij met hem) verzamelde zijn familie o. a Ali, Fatima en anderen moge ALLAH tevreden met hen allen zijn, en de christenen overlegden met elkaar maar ze waren bang want ze wisten dat zij aan het liegen waren en dat dan de bestraffing van ALLAH op hen zou vallen, ze gafen zich over aan de Profeet(vrede zij met hem) en betaalden de Jizzjah, de Profeet(vrede zij met hem) zei, als de christenen de Mubahalah hadden gedaan, dan waren hun families en kinderen en vermogens vernietigd nog voor zij naar hun huizen waren teruggekeerd, voor meer info kan men Tafseer ibn Kahtir(2/49) bekijken.

We willen hiermee duidelijk maken dat wat wij hieronder zullen plaatsen de waarheid is, en degene die het niet wil geloven mag dit zelf weten, een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzes!

Dus nogmaals gericht aan Senna van Shifaa uit gouda, indien jij of je man deze zaken ontkennen, dan roepen we jullie op om samen de Mubahalah uit te spreken met ons om de vloek en bestaffing van ALLAH op de leugenaars te doen neerdalen!

Hierbij insha ALLAH de ontmaskering van Shifaa, we zullen gedetaileerd de zaken beschrijven, degenen die dus de waarheid willen weten dienen GOED en BEGRIJPEND te lezen, het is lang dus als je geen zin hebt ga dan ook geen commentaar leveren en men dient onbevooroordeeld te werk gaan alvorens enig commentaar te hebben, degene die het wil aanvaarden, dan prijzen wij ALLAH, en degenen die het niet willen, wederom prijzen wij ALLAH, wat onze taak is, is slechts de waarschuwing voortbrengen!

Naam: Senna
Plaats: Gouda
Facebookpagina: Shifaa
Reden waarschuwing: Samenwerken met djinn, bezetenheid, fouten in de manier van roqyah

Het verhaal begint eind 2012 begin 2013, dit is de periode dat broeder van Soennah-Dokter Mohamed ibn Ahmed roqyah begon te doen bij Senna uit gouda, zij is namelijk bezeten en getroffen door sihr, de broeder heeft haar voor een periode van bijna een jaar behandeld en aan het eind ging het met de wil van ALLAH stukken beter met haar maar ze was nog steeds niet genezen.

Broeder Mohamed ibn Ahmed was begonnen om facebookpagina op te richten om de broeders en zusters te helpen met roqyah, de man van senna en senna zelf deden hieraan ook mee en wilden mee helpen als dank voor de behandelingen, senna zou een hijamah cursus nemen en hijamah voor de zusters doen, de facebookpagina kreeg de naam Shifaa, de huidige pagina van Senna die zij nu beheert.
Destijds was ik(Abu Abderrahman) in Nederland en broeder Mohamed ibn Ahmed is een broeder die ik al jaren goed ken, en hij vertelde mij van zijn plannen, ik had nog een hele doos met roqyah kruiden en producten en hij kwam samen met de man van Senna bij mij thuis en ik gaf hen deze producten en wat adviezen en na wat gezeten te hebben met elkaar vertrokken ze.
De broeder begon walhamdulilah met de facebookpagina Shifaa en gaf ook online roqyah lessen, zelf heb ik voor hen een aantal lessen gegeven destijds via paltalk.

De Roqyahbehandelingen bij Senna:

Mohamed ibn Ahmed ging door met het uitvoeren van behandelingen bij Senna, tijdens deze roqyah was er een djinn in haar die beweerde moslim te zijn , hij zou zogenaamd het lichaam verlaten, de zuster hoorde de djinn altijd tegen haar praten en hij adviseerde haar zogenaamd over de roqyah, sahara en mensen die haar kwaad wilden doen. Dit liep zo uit de hand dat zelfs haar man deze adviezen opvolgde en de djinn bemoeide zelfs met de alledaagse dingen in het leven en zij en haar man volgden deze zaken op, veel mensen in gouda zijn hier op de hoogte van. De djinn heeft zelfs een naam gekregen, ze noemen hem Sulaymaan.

Het contact met de Djin

Zoals jullie weten gebruiken de shayateen vaak sluwe manieren om van een persoon een sahir te maken. We hebben vele verhalen gehoord van mensen die ruqya deden en uiteindelijk een sahir waren geworden. En dit is ook hetgeen wat wij vrezen bij Senna, wij zeggen niet dat zij een sahira is of dat zij Kufr pleegt, wij zeggen dat dit pad waarop zij zit leidt naar Kufr en in Islam is alles wat naar haram leidt haram, Sadd Al-Dharaai3 zoals het principe heet.

Vaak begint het met hulp die je van de djin krijgt. Weet dan dan de djin ook vaak de waarheid zal zeggen en veel hulp zal gaan bieden. Maar dit slechts om het vertrouwen te winnen. Zo kunnen zij zelfs jou roqyah en soewar uit de quraan leren. Tot jij hen vertrouwd en zij zullen beginnen met leugens te verspreiden. Zo hebben wij van verschillende personen gehoord dat zij na 15min roqyah al diagnoses geeft met wat een persoon heeft aan ziektes en zelfs diagnoses geeft zonder dat ze roqyah uitvoert dit omdat de djinn het werk voor haar doet, helaas zal de djinn in de meeste gevallen liegen om de mensen op een dwaalspoor te zetten, zo hebben wij zusters gehad die zulke duidelijke kenmerken hebben van de aaseeq, ze worden namelijk letterlijk misbruikt door de djinn en senna zegt dan simpel je hebt boze oog, dit terwijl de zuster in kwestie zelf vindt dat dat niet klopt!

Dit omdat er een band is gecreëerd met de Djin. En zo zal de djin stap voor stap proberen om haar te doen afwijken van geloof naar ongeloof.
Zo vertelde hij niet alleen informatie over patienten maar ook over mensen die zij nooit eerder heeft gezien, Wie een gevaar voor haar vormde en wie zij kon vertrouwen, waar de sihr zich bevind enz.

Ik kreeg wat van deze zaken te horen en schrok ervan, ik nam contact op met Mohamed ibn Ahmed en besprak deze zaken met hem en dat dit kan leiden naar Kufr en dit in feite een vorm van Isti’anah(hulp vragen) bij de djinn is, nadat wij samen de bewijzen over dit soort praktijken hebben opgezocht was hij het met mij eens dat dit niet toegestaan was en een grote fitnah en deur naar Al-Kufr is.
Broeder Mohamed ibn Ahmed nam contact op met de man van Senna en liet de bewijzen aan zowel haar man als Senna zelf zien, ze beloofden hiermee te stoppen en zagen ook in dat dit niet toegestaan was. De broeder wilde stoppen met Shifaa omdat hij hier niet geasscocieerd mee wilde worden, en ook omdat er meningsverschillen waren zoals dat senna soms zomaar de fb vragen beantwoorde zonder kennis en verkeerde diagnoses gaf(dankzij de djinn) en het meningsverschil omtrent het vragen van geld voor hijamah, de broeder wilde dit niet en zij wel.
Bewijzen verbod op het samenwerken met de djinn:
Shaych Ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn) werd gevraagd omtrent het samenwerken met moslim djinn bij een behandeling wanneer de situatie erom vraagt.
Hij antwoorde:
Het hoort niet dat de zieke de djinn gaat gebruiken bij zijn behandeling, en hij dient het ook niet te vragen(om zaken), integendeel hij dient zijn vragen te richten aan de behandelaars(doktoren,ruqaat enz) die bekend staan, wat betreft het zich wenden voor hulp aan de djinn, dan is dit niet toegestaan, want dit is een weg naar het aanbidden van hen en het geloven van hen, want onder de djinn bevinden zich zij die een Kafir zijn en zij die een Moslim zijn en zij die een Mubtadi’ zijn, men kan hun situatie niet weten en men mag dus ook niet op hen rekenen noch hen vragen, zelfs wanneer zij in gedaante voor je verschijnen, integendeel men dient zijn vragen te richten richting de mensen van kennis en de doktoren van onder de mens, want ALLAH de Verhevene heeft de mensen van shirk hieromtrent veroordeeld met zijn uitspraak:
ALLAH zegt in Surah Djinn vers 6:

Interpretatie
Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij hun zonden vermeerderden. Omdat dit een weg is naar het geloven in hen(de djinn) en het deelgenoot toekennen aan ALLAH en dit alles behoort tot shirk
(Fatwa ibn Bazz, Mujalad Al-Da’wa 1502 Rabee’ Al-Awal 1418, blz 34)

ALLAH zegt in Surah Djinn vers 6:

Interpretatie
Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij hun zonden vermeerderden.
Ibn Kathir(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt in Tafseer over bovenstaande vers:

Wij(de Djinn) dachten we een hogere status hadden dan de mens, omdat zij gewoon waren om hun toevlucht(hulp) te zoeken bij ons(de Djinn) wanneer zij verbleven in een vallei of afgelegen plek in kale vlaktes(woestijnen enz) en andere plekken. Het was de gewoonte om de toevlucht te zoeken bij de grootste Djinn(leiders) van een bepaalde plek zodat hen geen schade of kwaad zou overkomen. Zoals iemand deed wanneer hij het land van zijn vijanden betrad en in de buurt was van een machtig persoon, hij zocht dan zijn bescherming en hoede van die man.
Dus wanneer de Djinn zagen dat de mens toevlucht zocht bij hen vanwege hun vrees voor hen(de Djinn), vermeerden zij in Rahaq bij de mens(angst, terreur). Zij(de Djinn) deden dit zodat de mensen hen nog meer zouden vrezen en nog meer hun toevlucht bij hen(de Djinn) zouden zoeken.

Zoals Qatadah zei over de vers “Fa Zadahum Rahaqa” , dit betekent; De
Djinn vermeerden de zondes(het toevlucht zoeken) en arrogantie tegen
hen.

Al-Suddi zei; een man vertrok met zijn gezin totdat hij bij een land kwam en hier ging rusten. Daarna zei hij, ik zoek mijn toevlucht bij de meester van deze vallei van de Djinn voor mijzelf, mijn bezittingen en mijn kinderen en vervoermiddelen(dieren).

Qatadah zei; toen zij hun toevlucht zochten bij hen(de Djinn) in plaats van ALLAH, gingen de Djinn hen schade berokkenen vanwege dit.

Ibn Abi Hatim overleverde van Jabir Ibn Harb dat ‘Ikramah zei;’

De Djinn waren bang voor de mens zoals de mens bang was voor hen, of zelfs meer. Dus wanneer de mensen naar een vallei kwamen, vluchtten de Djinn voor hen. Dus de leider van de mensen zei, We zoeken onze toevlucht bij de leider van de bewoners van deze vallei(de Djinn). Dus zeiden de Djinn; we zien deze mensen van ons vluchten zoals wij van hen
vluchten. En dus begonnen de Djinn dichter bij de mensen te komen en raakten hen met gestoordheid en krankzinnigheid, en dus zei ALLAH:

Interpretatie
Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij hun zonden vermeerderden.

Ik was bezig met het oprichten van Soennah-Dokter en vroeg de broeder of hij met mij wilde samenwerken en dat is Walhamdulilah gebeurd en tot de dag van vandaag werken wij Alhamdulilah strikt volgens de Koran en de Soennah.

Naar mate de tijd verstreek zagen we dat Senna roqyah begon te doen, we bekeken haar facebookpagina Shifaa en vonden een aantal zaken verdacht, zoals dat er bijna letterlijk elke dag wel een foto werd getoond van gevonden sihr, het leek net een sihr fabriek. Bij mensen die weinig verstand hebben van roqyah valt dit niet snel op, maar wij wisten hierdoor en de geschiedenis die wij van haar weten dat er meer aan de hand is dan men laat zien.

We behandelen wekelijks vele mensen en kregen dus ook met zusters te maken die bij Shifaa behandeld werden, hierbij vragen we altijd naar de behandelgeschiedenis en wie hen behandelt heeft om zodoende te kijken of alles volgens de regels is verlopen, wij kregen van verschillende mensen los van elkaar ongeveer dezelfde verklaringen, zowel bij roqyah behandelingen als via mail en facebook berichten, en wisten hierdoor dus dat er helemaal niks gestopt was en dat er gewoon nog steeds contact is met de djinn en dat ze gewoon nog steeds de hulp accepteert en de djinn consulteert, hierna besloten wij om Shifaa uit gouda ook op te nemen in onze onderzoeken.

We begonnen steeds met de wil van ALLAH meer info en klachten te ontvangen over de zuster, maar we willen pas zaken openbaren als alles is afgerond, maar we zaten met een probleem, we kregen in de tussentijd vragen van zusters die aan ons vroegen of Senna betrouwbaar was om roqyah uit te voeren, we waren verplicht om ons oordeel hierover te geven en hoewel we nog niet in het openbaar voor haar waarschuwden, deden we dit wel wanneer iemand dit specifiek vroeg.
Dit waarschuwen is uitgelekt naar Senna zelf waarna zij ipv haar man een bericht laat sturen naar ons zelf een bericht stuurt naar broeder Mohamed ibn Ahmed, de broeder reageert niet op haar maar stuurt een bericht naar haar man, maar SubhannALLAH van de man moeten we rechtstreeks met ze vrouw praten ipv met hem, wat een Gheerah!

Het onderzoek was nog niet afgerond en we waren ermee bezig, maar we wensten ook niet lastig gevallen te worden door berichtjes van een zuster die gewoon een man had, maar helaas hij weigerde met ons te spreken, zijn vrouw wees hij aan als contactpersoon SubhannALLAH, we waren van plan voordat we naar buiten zouden komen met ons onderzoek allereerst verhaal te halen bij Senna zelf, nu het al naar buiten was gekomen bij haar stuurden we haar meteen de vragen op zodat zij deze kon beantwoorden en indien zij zou stoppen met roqyah dan hoefden wij deze zaken ook niet bekend over haar te maken, deze vragen die we haar hebben gestuurd dateren van 22-09-2014 kan men vinden op foto 1 t/m 9, tot de dag van vandaag is er hier geen antwoord op gegeven!

In plaats van een antwoord op deze vragen, kreeg Mohammed ibn Ahmed een chantage en dreigbericht via whatsupp, zo moest hij mij (Abu Abderrahman) niet mengen in deze zaak want anders zouden ze zaken over Mohamed ibn Ahmed openbaren want ze hadden bewijs!

SubhannALLAH, ipv dat de gheerahloze mensen antwoorden op de vragen die tot de dag van vandaag onbeantwoord zijn gebleven gaan ze op de tour van chantage!
Voor degenen die ons beschuldigen dat wij de zaken niet eerst intern behandelden, toon berouw dit is het bewijs dat wij al voor september 2014 met deze zaak bezig waren en alles zorgvuldig aan het voorbereiden waren.

Na deze chantage actie gingen wij gewoon verder, daarna is nog geprobeerd om ons onderzoek te stoppen door zelfs een familielid erbij te halen van broeder Mohamed ibn Ahmed en zelfs zijn ze nog een keer persoonlijk bij Mohamed ibn Ahmed geweest toen ze hem buiten zagen, dit heeft niet geholpen omdat wij geen leugens en dwaling gaan verbergen, toen hoorden we van mensen dat ze over ons vroegen en lasten verspreiden, maar Alhamdulilah deze mensen hadden niks te klagen en de leugen werd vernietigd door de waarheid, maar de vragen zijn zelfs tot op de dag van vandaag niet beantwoord. Waarom? Als alles een leugen is kan men er toch op reageren!

Redenen waarom zuster Senna uit gouda geen roqyah mag doen en waarom wij voor haar waarschuwen:

1- Samenwerken met de djinn

– Er is een zuster die een miskraam heeft gehad, van deze miskraam was niemand op de hoogte enkel zij zelf en haar ouders, dit is stil gehouden, toch heeft Senna deze info achterhaald en doorverteld aan andere mensen, het opvallende hiervan is dat Senna zelf de plaats wist waar de miskraam heeft plaats gevonden, dit is een info die de zuster die de miskraam had zelf niet eens wist, deze info kan enkel verkregen worden door info die afkomstig is van de djinn. Haar djinn zoals Mohamed ibn Ahmed heef t verklaard na bepaalde reacties gezien te hebben bij haar roqyahbehandeling is een sahir van de djinn, het is dus zowiezo al onmogelijk dat deze moslim kan zijn, zo gebeurde het weleens bij de roqyahbehandeling dat zomaar uit het niets sihr in de kamer verscheen enz, en met dit soort djinn werkt deze mevrouw samen!

– De sihr afbeeldingen die Senna plaatst op facebook zijn merkwaardig hierover 3 punten:
A – Ze plaatst afbeeldingen van sihr en zij benoemt zelfs soms de sihr in exact wat de sihr is, dit is zeer moeilijk om te doen voor iemand die geen sahir is omdat men dan de sihr symbolen dient te kennen, maar voor een djinn is dit geen probleem.
B – Een ander punt is dat mensen die met djinn werken, te herkennen zijn aan dat zij zogenaamd altijd de plek waar sihr verborgen is kunnen achterhalen, zo ook met deze zuster, hoe vaak is er wel niet een topic geopend waarin ze vermeldt dat ze sihr hebben gevonden, sihr die er op de foto haast nieuw eruit ziet. De truuc die de shayateen gebruiken die met mensen samenwerken is dat zij nooit een plaats van de werkelijke sihr zullen geven omdat zij anders in een conflict worden verwikkeld met andere shayateen, in plaats daarvan plaatsen zij nep sihr ergens en hier naartoe sturen zij de mensen door te zeggen kijk op die en die plek.
C – Los van bovenstaande 2 punten, wat is het nut om dagelijks sihr afbeeldingen te plaatsen? Zoekt men sensatie? Wil men zoveel mogelijk klanten? Wanneer wij weten dat de Profeet(vrede zij met hem) zijn gevonden sihr niet eens wilde tonen aan anderen, wat voor nut heeft het je facebook vol te maken met sihr, indien men een voorbeeld wil laten zien van de sihr dan is hier niks mis mee, maar daar houdt het dan ook mee op.

– Het aannemen van geld van de djinn:
Wanneer we kijken naar de manieren hoe de shayateen de mensen misleiden die bezig zijn met roqyah dan is dit vaak doormiddel van het aanbieden van geld of het aanbieden van hulp, in het begin zal dit gaan doormiddel van onschuldige advies die vaak zal kloppen, zo zal de djinn aanmoedigen om dingen te zeggen die ook goed zijn om zodoende vertrouwen in te winnen en deze persoon te laten denken dat er niks fout is wat men doet, wat bij senna is gebeurt is ook zeer listig, zo heeft de djinn die in haar zit spijt betuigt en gezegd hij is moslim en heeft spijt wat hij haar heeft aangedaan en als dank liet hij geld achter, ze vond op verschillende momenten zomaar geld in haar huis.
Op het moment dat het er een band is tussen een mens en de djinn die zover gaat dat men naast adviezen, hulp, waarschuwingen ook vergoeding krijgt, dan zijn reeds alle grenzen overschreden en dient deze persoon te stoppen met behandelingen en berouw te tonen en weg te blijven van dit vak, we hebben daarom deze kwestie overlegd aan Shaych Khalid Al-Habashy en zijn antwoord kan men vinden op foto 23, waarin hij vermeldt dat het geen nut heeft voor deze vrouw roqyah te verrichten wegens deze zaken die zij verricht.

– We hebben van verschillende mensen de volgende zaken doorgekregen die hen opvielen tijdens de recitatie:
A- De zuster blokkeert soms tijdens de roqyah recitatie, en de roqyah behandelingen zijn van zeer korte duur, ik heb vele klachten gehad dat er nauwelijks 15 min wordt gereciteerd, krijgt ze zelf last van de recitatie of kan de djinn niet teveel hebben en daarom dat de roqyah van korte duur is?
B- Er is nauwelijks oogcontact met de zuster, het lijkt alsof ze in een soort trance zit, dit is interressant, omdat degenen die met shayateen werken en waarbij de shaytan in het lichaam zit en zogenaamd mensen genezen vaak aan de patient vragen om diep in de ogen te kijken, dit zodat de djinn in het lichaam contact maakt met de andere djinn om bepaalde zaken te doen, maar indien Senna dit zou doen tijdens de roqyah zou men vreemde zaken meemaken, het is dus zeer vreemd dat een zuster die zusters behandelt geen oog contact wil maken, indien de raaqi een broeder zou zijn dan hoort het juist zo, maar een zuster voor een andere zuster?

2- Een Bezetene die roqyah behandelingen uitvoert bij anderen?

Het is al moeilijk voor een raaqi die niet bezeten is om te vechten tegen de fitan van de shayateen, wat dient een zuster te doen die zelf bezeten is, en geen kennis heeft van roqyah? Zij dient roqyah voor zichzelf te doen, nu is deze zuster niet enkel bezeten, zij werkt zelfs met de djinn die bezit van haar heeft genomen, de fitan zijn ontelbaar en de schades zijn al aangericht, we hebben verschillende mensen gehad die zij heeft behandeld en alleen al de diagnoses zijn belachelijk, de zuster heeft geen kennis en neemt info van de djinn aan, die zal de mensen op een dwaalspoor willen zetten, we hebben zusters gehad die ons hebben verteld dat senna sprak bij haar roqyahbehandelingen met de djinn en zelfs vroeg wie de sihr had gedaan, bij 1 geval heeft dit tot een familie ruzie geleidt omdat de djinn in het lichaam de zus van de man als dader aanwees, waar is de kennis, het is de basis in de islam dat men het nieuws van de shaytan niet accepteert en men dient nooit te vragen wie de sihr heeft gedaan omdat de shaytan niet als vriend wordt gezien maar als vijand!

We zien op foto 35 t/m 52 een gesprek van een zuster die klaagt over zuster senna van shifaa, we zien de vele fouten die zij maakt en de gevolgen daarvan, onzin diagnoses die zelfs een leek niet kan maken, de zuster zegt zelf vreselijk last te hebben van de djinn en dat die haar zelfs verkracht en senna zegt simpel dat ze genezen is want dit krijgt ze van haar djinn te horen, daarnaast is het belangrijk om roqyah omwille van ALLAH te doen, het is toegestaan geld ervoor te vragen en te ontvangen, maar het belang van de broeder of zuster die je helpt is veel groter en vooral als men niet langer dan 15 min reciteert en 1000 euro in 5 behandelingen ontvangt, dit getuigd van iets anders dan het helpen van een zuster zoals wij dit zien en om niet te spreken van de onnodige adviezen zoals zeewater halen enz.!

3- Het uitvoeren van groepsroqyah

Soms plant de zuster groepsroqyah behandelingen in, deze behandelingen zijn tegengesteld aan de Soennah en worden vooral gebruikt door bepaalde ruqaat om in 1 keer veel geld te ontvangen, we hebben het hier niet over dat men 2 of 3 mensen tegelijk behandeld die bv broers en zussen van elkaar zijn, nee we hebben het hier over dat men soms 10, 20, 30 en in sommige gevallen zelf meer dan dat tegelijk behandeld, zoals wij weten van senna doet zij groepsroqya behandelingen o.a in Belgie, men kan haar inhuren voor dit, dit staat zowel op haar fb pagina dat zij dit doet zie foto…, en we hebben dit gehoord van mensen die daar aanwezig waren zie foto 24 t/m 33
Op foto 24 verklaart ze zelf groepsroqyah te doen en op foto 25 t/m 33 een ervaring van een zuster omtrent deze groepsbehandeling, de zusters worden na de behandeling zo terug gestuurd naar huis, zonder behandelplan of iets dergelijks, dit omdat het ook niet mogelijk is 30 verschillende situaties persoonlijk te bekijken in 1 behandeling!

Tot de mafaasid van groepsroqyah behoren de volgende punten:

– De mensen die naar een groepsroqyah zullen gaan, zullen eerder geneigd zijn te denken dat zij allen bezeten zijn of geraakt zijn door sihr, dit omdat de ruimte gevuld zal zijn met mensen die ook echt bezeten zijn en dus ook gevuld zal zijn met shayateen zowel in als buiten het lichaam die voor fitnah zorgen door waswaas te verspreiden
– Roqyah is aan voorwaarden verbonden, zoals dat de raaqi de zieke behandeld met Koran verzen en smeekbeden van de soennah en blaast over hen(nafth) en zin roqyah aanpast op de reactie van de zieke en zodoende tot het beste resultaat gaat komen, hoe kan een raaqi dit toepassen als er 30 mensen zijn in de kamer die allemaal verschillende reacties hebben, kan men bij elk van deze personen persoonlijk de aandacht geven en blazen over hen tijdens het reciteren?
– Bij een roqyahbehandeling kunnen zich zaken voordoen die een gevaar voor de zieke en mensen in die ruimte kunnen zijn, zoals dat de djinn de zieke aanvalt en pijn wil doen en in sommige gevallen zelfs wil doden, wat gaat de raaqi doen in een ruimte van 30 personen, waarbij zoiets gaat gebeuren en er overal om zichheen mensen zijn die aanvallen hebben van de djinn? Is dit soort behandelingen nuttig voor de zieken, of is het enkel de raaqi die 30 x betaald krijgt na een behandeling van nog niet eens een uur?
– Bij dit soort groepsroqyah zullen geheimen geopenbaard worden, er zullen zieken zijn die niet wensen dat anderen van hun klachten te weten komen, maar tijdens deze groepsbehandelingen is daar geen controle voor en vooral als de djinn weet dat men zich schaamt voor zijn situatie zal deze dingen openbaren waarbij de zieke zijn situatie hierdoor enkel verergert
– In een ruimte van groepbehandelingen zullen zich vele shayateen bevinden, zowel shayateen die elkaar vriendelijk gezind zijn als zij die elkaar vijandelijk gezind zijn van verschillende stammen en geloven, zij die elkaar vriendelijk gezind zijn kunnen elkaar adviseren en helpen en zij die elkaar vijandelijk gezind zijn kunnen elkaar aanvallen en in beide gevallen zal de zieke hierdoor schade oplopen.

Shaych Ali ibn Mohamed Yaseen zegt:

Voor wat betreft de roqyah behandelingen in groepsverband, dan bevinden er zich negatieve zaken de de positiefe zaken ervan tenietdoen als dit al positiefe zaken zou bevatten, en tot deze negatiefe zaken horen:
– Het mengen van Al-Habeel bi Al-Nabeel(een mix die voor problemen zorgt) en de gezonde met de zieke, en wat er afspeelt in de zielen(van de aanwezigen) met angst en insinuaties enz.
– Het gevaar dat de gezonde geraakt kan worden met Amraad Al-Ruhiyah zoals bezetenheid en sihr die teren op het lijden van de zielen(die aanwezig zijn).
– Het openbaren van de geheimen van de zieke en zijn zaken die openbaar worden gemaakt voor andere mensen
– Wanneer men deze methode nader bekijkt “het reciteren van roqyah in groepsverband” en vergelijkt met het reciteren op 1 persoon dan zal men zien dat het nu hiervan(groepsverband) zeer gering is.

(Mahlen Ayuha Al-Ruqaat blz 48-49)

4- Het niet nakomen van afspraken

Tot de eerste zaken die ik heb geleerd bij het uitvoeren van roqyah, en in principe is dit een zaak die bij de moslim bij alle delen van zijn leven hoort is het zich houden aan afspraken. Vooral wanneer men werkt met mensen die ziek zijn, en aangevallen worden door de shaytan en al in een positie van zwakte zitten, de raaqi die werkt met dit soort mensen moet een persoon zijn die geduld heeft en heel voorzichtig omgaat met de situaties en gevoelens van deze personen omdat ze het al zwaar hebben, het is hier geen handel van commerciele producten dat men kan zeggen als je het niet aanstaat ga dan maar weg.
Hoe vaak zijn wij uitgescholden door patienten via mail of fb, maar wij weten dat het de shaytan is die hen over heeft genomen en antwoorden in een vriendelijk en motiverend bericht, een tijd later krijgen we excuses dat zij het niet waren maar de djinn en dat ze zich hiervoor schamen enz.

Het is overgeleverd van Muslim nr 53:

Dat de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:

“. Er zijn 4 eigenschappen, degene die ze allemaal heeft is een pure hypocriet, en degene die 1 van hen heeft, dan heeft hij bepaalde eigenschappen van hypocrisy totdat hij ze opgeeft:
Wanneer hij spreekt dan liegt hij, wanneer hij een eed aflegt dan verraad hij deze, wanneer hij een belofte maakt dan verbreekt hij die en wanneer hij een dispuut heeft dan gebruikt hij obscene taal”.

En ALLAH de Verhevene zegt in Surah Al-Israa vers 34

Interpretatie:

En vervult het verbond; want gij zult omtrent het verbond worden ondervraagd

Van onder de vele klachten die we hebben ontvangen is dat zuster senna geen afspraken nakomt en dit is op grote schaal, men appt, stuurt haar een pm, belt, sms maar bij de meeste gevallen krijgt men gewoon geen gehoor en sommige zusters zitten letterlijk al maanden te wachten op een antwoord terwijl de berichten wel geopend zijn, indien jij hulp aanbiedt aan mensen dan dien je of te zeggen dat je een stop instelt omdat je het niet aankan, maar als jij iemand die vandaag pmt of belt wel antwoord maar anderen die al maanden aan het wachten zijn gewoon niet antwoord dan is dit niet hoe men hoort te handelen.
Er wordt veelvuldig hierover geklaagd zelfs in het openbaar op haar eigen pagina en dan komt ze met de smoes ik heb het “druk”, het is verbazingwekkend dat men tijd heeft berichten te lezen op app en fb maar niet te antwoorden, het is verbazingwekkend dat men tijd heeft om artikelen te kopieeren van anderen en een heel verhaal omheen te schrijven en te plaatsen op fb maar niet om een antwoord te geven aan een zuster die al maanden wacht.
Om dan aan te geven dat je dit niet kunt omdat je het druk hebt is onzin, wij hebben het ook druk, we zijn met zijn tweeen en hebben ook een gezin, ouders enz, daarnaast hebben we per dag rond de 50 vragen, wekelijks zijn dit er een paar honderd, daarnaast zijn er roqyah en hijamah behandelingen, maken we artikelen van kennis, bemiddelen in huwelijksproblemen, handelen bestellingen af enz, enz, maar toch worden nagenoeg 95% van de vragen binnen 24 uur beantwoord en de rest binnen 2 tot 3 dagen, wij zitten soms ook tot 2 uur in de nacht vragen te beantwoorden en de mensen die de antwoorden krijgen kunnen dit bevestigen. Dit punt is natuurlijk slechts een bijzaak, maar we noemen het toch om aan te tonen dat deze zuster niet geschikt is voor dit vak en meer schade dan goed doet!

5- Het niet bezitten van kennis omtrent dit onderwerp

Wanneer een persoon zich voordoet als raaqi dan dient hij/zij voldoende kennis te hebben omtrent dit onderwerp en niet de mensen te misleiden door artikelen van anderen te nemen en dan diens eigen naam eronder te zetten zoals senna doet, wij hebben haar hieromtrent prive aangesproken omdat zij artikelen van ons op haar fb-pagina heeft geplaatst met haar eigen naam eronder, we hebben haar prive aangesproken hierop en vermeldt met bewijzen dat dit niet toegestaan was, en we hebben haar verteld dat wij het toestaan dat men onze artikelen gebruikt indien het voor dawah is mits de bron(soennah-dokter) erbij wordt vermeld en dat indien het voor commercieel gebruik wordt gebruikt wij geen toestemming geven en dat dit ons recht is wat ALLAH heeft gegeven.
Na veel heen en weer gepraat waar ze eerst weigerde om ons als bron te vermelden of om het artikel te verwijderen heeft ze op het eind ervoor gekozen om het artikel te verwijderen, we vragen ons dus af indien deze zuster haar mede zusters kennis bij wil brengen waarom zij dan liever het hele artikel verwijdert dan dat ze simpelweg de bron erbij vermeldt zoals dat ook hoort in de Islam! Maar helaas tot de dag van vandaag plaatst zij artikelen van ons met haar naam eronder, en dit is niets anders dan het onrechtmatig toeeigenen van werk van een ander!

Wanneer men geen kennis heeft, zoals ook is gebleken bij deze zuster dan dient zij zich niet te vestigen op dit vak en het houden bij het zichzelf behandelen en meer kennis op te doen. Men kan de discussie die wij hieromtrent met haar hebben gehad nalezen op foto 10 t/m 22

Dit moet voldoende zijn met de wil van ALLAH, moge ALLAH dit nuttig maken voor de broeder en zusters en moge ALLAH deze zuster senna en ons allen leiden naar de waarheid en haar genezen van deze ziekte en haar tot inkeer brengen om hiermee te stopen insha ALLAH en we bieden haar hulp aan indien zij hulp nodig heeft om hiermee te stoppen en zij en iedereen dient te begrijpen dat wij dit omwille van ALLAH doen en niet uit hasad, of haat of eigenbelang, moge ALLAH onze intenties zuiver houden.

Jullie broeders Abu Abderrahman ibn Ahmed en Mohammed ibn Ahmed

Soennah-dokter.nl

WalHamdulilahi Rabil 3alameen.

 

Let OP Afbeeldingen en screenshots zijn tijdelijk nog niet geupload op onze site. DIe kunnen jullie vinden op de onderstaande linken:

https://nl-nl.facebook.com/soennah.dokter/posts/764891366919665

https://www.facebook.com/soennah.dokter/posts/2de-deel-ontmaskering-shifaa-vervolg-fotos-kon-maar-42-fotos-plaatsen-per-berich/764892690252866/