De Djinn, E-boeken

At-Taabi3ah of At-Tab3ah

Er zijn zoals men weet vele soorten van bezetenheid en sihr, van onder deze soorten is ook AtTaabi3ah en wat ook wel At-Tab3ah wordt genoemd, het behoort tot Al-Mass en Sihr Al-Garizi
oftewel bezetenheid en sihr die zich buiten het lichaam bevindt.
We zullen deze soort bespreken wat het precies inhoudt, wat het veroorzaakt en wat men er
tegen kan doen.


Ibn Mandhur zei:
At-Taabi3ah: Is een djinnia(vrouwelijke djinn) die de mens volgt, en in de hadeeth, het eerste
nieuws wat werd overgebracht naar Medina over de hijrah van de Profeet(vrede zij met hem) was
van een vrouw die een Taabi3 (volger) had van onder de djinn, de Taabi3 hier was een djinn die
de vrouw volgde omdat hij van haar hield. En At-Taabi3ah is een djinnia(vrouwelijke djinn) dat
een man volgt en van hem houdt en de uitspraak: Er is met hem een Taabi3ah oftewel een djinn.

(Lisaan Al-Aarab 8/29)

Een aantal geleerden heeft ontkent dat deze djinn bestaat maar andere geleerden en ruqaat
hebben bewijzen hiervoor aangetroffen in de praktijk, wat betreft in de context van sihr dan
verschilt de betekenis van deze soort djinn, er zijn vele onzin verhalen en verzinsels omtrent dit
soort djinn vertelt en zelfs leugens hierover met betrekking tot onze Profeet Sulayman(vrede zij
met hem).
Zoals dat de Taabi3ah een oude vrouw is die huizen en paleizen vernietigt en de rizq kan
verminderen en dat Sulayman(vrede zij met hem) hierover wist en hij bevolen had om haar te
ketenen en te martelen en deze verhalen zijn leugens en pure shirk en kufr wie dit gelooft omdat
de rizq volledig in de macht van ALLAH is.

Er zijn helaas nog steeds veel mensen die met hun klachten naar een sahir gaan en hierdoor een
daad van ongeloof plegen, wanneer de sahir de diagnose geeft dat men een Al-Taabi3ah heeft
dan zal hun zogenaamde behandeling bestaan uit het slachten van dieren zonder de naam van
ALLAH uit te roepen en in plaats daarvan de namen van de shayateen, in de meeste gevallen
zullen ze zwarte dieren gebruiken en het liefst schapen of andere veedieren.
Vervolgens dienen ze dit in een gat te doen en met aarde te bedekken als offer aan de shayateen
vervolgens krijgen ze daarna een amulet waarin zich kufr uitspraken en dua aan de shayateen
bevinden om zo toenadering te zoeken tot hen en zodoende bescherming en hulp van het te
krijgen moge ALLAH ons beschermen tegen deze praktijken en de shayateen van onder de mens
en de djinn vernietigen!

Maar wat is At-Taabi3ah of At-Tab3ah?

Contents

Het is niets anders dan andere vormen van sihr en aanvallen van de shayateen, behalve dat
deze soort enkel te vinden is bij de vrouw en niet voorkomt bij de man. At-Taabi3ah is een
vrouwelijke djinn die de vrouwen van onder de mens lastigvalt door op een satanische manier
hen te weerhouden van het krijgen van kinderen of het bezorgen van miskramen tot zelfs het
lastigvallen van pas geboren baby, en de invloed van At-Taabi3ah gaat alleen met de wil van
ALLAH en op deze gebieden, zij bemoeien zich verder niet met de andere zaken van het leven
zoals vele sahara wel beweren.
At-Taabi3ah kan de vrouw lastigvallen met 1 van de volgende zaken enkel met de wil van ALLAH
natuurlijk:

 • Het weerhouden dat de vrouw zwanger wordt op een manier die enkel bij ALLAH bekend is.
  De Taabi3ah zit niet in het lichaam en doet dus niks van binnenuit, wat bepaalde ruqaat hebben
  gezegd is dat de de Taabi3ah dit doet doormiddel van kufr spreuken en opzeggingen van
  buitenuit, en SubhannALLAH vele mensen bezoeken tovenaars die hen exact dezelfde soort
  spreuken die ze om hun nek dragen denkende hiermee geholpen te worden terwijl ze enkel
  zichzelf hiermee vernietigen!
 • Miskramen:
  Dit kan zowel in de eerste 3 maanden als na de 3 maanden gebeuren, de vrouw zal zich niet
  goed voelen en dingen meemaken die niet normaal zijn zoals nachtmerries over dat ze wordt
  aangevallen door zwarte honden of dat ze gebeten wordt in haar hand of been of het
  lastiggevallen worden door een man of een hagedis of een ezel enz. De vrouw kan ook tijdens
  haar slaap voelen alsof iemand hard op haar buik slaat of dat ze heel veel bloedingen krijgt
  zonder medische oorzaak
 • Lastigvallen van de nieuw geborene:
  Dit gebeurt op satanische wijze, het kind wordt opeens ziek en krijgt ziektes terwijl er in het
  ziekenhuis na onderzoeken geen medisch bewijs of oorzaak is.

Wat is het verschil tussen At-Taabi3ah en Sihr Al-3uqum(sihr van miskramen)?

 • De Taabi3ah komt van de vrouwen van onder de djinn en niet de mannen, maar sihr al-3uqum
  kan van zowel de man als de vrouw van onder de djinn komen- Wanneer iemand geraakt is met Taabi3ah en roqyah doet dan zal er geen reactie komen, omdat de djinn zich niet in het lichaam bevindt maar erbuiten, maar bij sihr al-3uqum zullen er wel reacties en tekenen optreden tijdens de roqyah vooral bij het reciteren van de verzen tegen sihr.
 • Bij de Taabi3ah zullen er geen medische bewijzen of oorzaken gevonden worden voor de
  klachten als dit wordt onderzocht, maar bij sihr al-3uqum kan dit wel het geval zijn dat men zaken
  vindt in het lichaam van de vrouw die verstoord worden.
 • 1 van de zaken waarmee men Taabi3ah kan onderscheiden is dat men slechte dromen krijgt
  over zwarte honden en katten die bijten op lichaamsdelen van de zieke in de droom en vlees eraf
  bijten of het dromen van vrouwen die de foetus zoeken of de baby of het zien van een vrouw die
  de vrouw op haar buik slaat waarna ze een bloeding krijgt en een miskraam heeft als ze wakker
  wordt, dit soort dromen komen niet voor bij sihr al-3uqum.

Wat is de behandeling tegen At-Taabi3ah?:

Natuurlijk heeft ALLAH ons niet achtergelaten zonder voldoende bescherming en wapens tegen
elke shaytan zo ook tegen deze.
Allereerst is het belangrijk dat de zusters hun geloof juist praktiseren, en kennis opdoen over hun
Tawheed, hun gebeden op tijd bidden en de juiste hijaab dragen die het gehele lichaam bedekt.
Daarnaast dient men zich dagelijks te beschermen met de smeekbeden van de ochtend en de
avond, de adkhaar van dagelijks gebruik zoals het naar buiten gaan, naar binnen gaan, het toilet,
aankleden, uitkleden en de adkhaar van de nacht enz. Deze adkhaar zijn te vinden in hisn almuslim(citadel van de moslim).
De behandeling tegen deze shaytan zal naast bovenstaande zaken bestaan uit het dagelijks
zichzelf wassen en insmeren met roqyahwater waarin Koranverzen zijn opgelost die geschreven
zijn met toegestane inkt zoals bv Saffraan, zo dient de zwangere vrouw die denkt lastig gevallen
te worden door deze shaytan haar gehele zwangerschap vooral haar buik goed te wassen en in
te smeren met dit water.

Hieronder een aantal fatawa over het toestaan van deze methode:

Shaych ibn Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn) zei: Wat betreft het schrijven van verzen(van
de Koran) en authentieke smeekbeden met saffraan op een rein bord of een rein blad en die men
dan laat oplossen in water waarvan de zieke ervan gaat drinken dan is hier niks mis mee, en dit
is gedaan door velen van onder de Selef van deze Ummah, zoals ook duidelijk is gemaakt door
de Geleerde ibn Qayyim(moge ALLAH genadig met hem zijn) in Zaad Al-Ma’aad en anderen,
wanneer degene die dit uitvoert bekend staat met het goede en oprechtheid.

(Einde Fatawa Islamiyyah 1/30)

Ibn Qayyim(moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt in Zaad Al-Ma’aad 4/170 over de methode
van roqyah voor degene die geraakt is door het boze oog:

Een groep van onder de Selef hadden de mening dat men voor hem verzen van de Koran dienden geschreven te worden, die hij daarna moest opdrinken(als de inkt is opgelost in het water). Mujahid zei: er is niks mis mee dat men Koran opschrijft(en het laat oplossen in water) en hiermee zichzelf wast en het te drinken geeft aan de zieke, en dit was ook de mening van Abi Qilaabah, en het is overgeleverd van Ibn Abbas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat hij beveelde om voor een vrouw teksten van de Koran te schrijven toen zij moeilijk heden ondervond bij de bevalling en waarna zij hiermee moest wassen en ervan drinken. En Abu Ayoub zei: Ik heb Abu Qilaabah Koran zien schrijven op papier voor het wassen en hij gaf het te drinken aan een man die een kwaal had.

Geef een antwoord