De beste natuurlijke middelen tegen depressie

De beste natuurlijke middelen tegen depressie

Depressie 

Ik voel me niet goed.’ Met deze zin laten we al sinds mensenheugenis weten dat er iets niet in orde is. Bij duidelijke lichamelijke klachten zijn we vrij snel in het ondernemen van actie: een afspraak bij de huisarts is zo gemaakt en na een lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek of eender welk onderzoek weet je in de meeste gevallen wat er scheelt. Maar wat als je dat zinnetje gebruikt voor andere type klachten die je niet direct kunt aanwijzen? Wat als het met je gemoedstoestand te maken heeft en je maar niet uit die vicieuze cirkel komt? Angstig, gespannen of somber bent? Nergens zin in hebt, het liefst de hele dag in bed blijft en geen prikkels verdraagt? 

Lees verder

De Beste Roqia Producten

De Beste Roqia Producten

In dit artikel zullen wij met jullie de beste roqia producten bespreken die gebruikt kunnen worden bij het behandelen van sihr, boze oog/jaloezie en bezetenheid.

Bij elk product zullen wij een korte samenvatting geven over het product. We kunnen natuurlijk niet alle producten bespreken maar, we zullen vooral de producten bespreken die overgeleverd zijn in de Soennah van de Profeet Mohamed vrede zij met hem en de producten die wij en andere ruqaat(mv raaqi) vaak hebben gebruikt tijdens de behandeling waarvan het effect bewezen is.

Lees verder

Sidr Pakket, doeltreffend of onzin product?

Bismillah, vrede zij met Mohamed de zegel der Profeten

De titel zal wat vreemd overkomen, maar voor alles is een reden.

Deze week ontvingen wij een filmpje waar wij werden zwart gemaakt, moge ALLAH degene die ons dit filmpje heeft gestuurd belonen om ons erop te attenderen.

Allereerst zijn wij het wel gewend om zwart gemaakt  te worden, de shayateen van onder de mens en djinn moeten hun werk doen en er is veel hasad vooral in deze tijden, de meeste onzin laten wij gewoon varen en reageren er niet eens op.

Dit keer gaan wij er wel op reageren, omdat ook voor ons soms de maat vol is, maar ook omdat dit filmpje wat we zo nader zullen bespreken echt toppunt van hasad en onwetendheid is en haat met zware afgunst.

Het filmpje wordt vooral via whatsapp verspreid, daarin spreekt een man in het berbers en via andere filmpjes van hem weten we dat het een man is die best al op leeftijd is met een baard en zelf roqya doet en hoogstwaarschijnlijk uit Den Haag komt.

De man begint zijn filmpje waarin hij een pakket filmt dat afkomstig is van ons en wat wij naar een klant hebben verzonden. Hij begint met zijn toevlucht te zoeken naar ALLAH en heeft 3 zakken voor zich en dat is inderdaad ons product genaamd het sidr pakket.

De man zijn doel verklaart hij zelf, wij zijn onwetenden en moeten berouw tonen en hij vraagt mensen dit filmpje te verspreiden zodat niemand meer naar ons gaat.

Wat hebben wij precies gedaan? Nou, hier komt het. Wij verkopen het sidr pakket, volgens deze man lichten wij mensen op en brengen wij ze in gevaar. Wij zijn onwetenden.

De haat spat er vanaf, maar wat deze broeder helaas niet door heeft is dat hij de djaahil is(onwetende) en hij berouw dient te tonen, allereerst weet hij niet eens wat hij in zijn handen heeft, hij pakt het zakje met sidr poeder en noemt het henna, kijk ze verkopen henna en zeggen dit geneest sihr! Vervolgens pakt hij de zak met Malha al-haya waarin dus ongezuiverd zout van de bergen in zit en zegt dat het een chemische stof is die ze in de landbouw gebruiken, wederom een djaahil

Hij gaat verder en herhaalt dat wij onwetenden zijn en dat we berouw moeten tonen en niemand moet naar ons toe gaan, dus zijn doel is dus bekend, blijkbaar doet het hem wat dat er veel mensen naar ons toekomen en ons betrouwbaar vinden!

Allereerst heeft hij dus alle ingrediënten verkeerd, hij weet niet eens wat het is, maar de allergrootste misstap is toch wel dat hij niet eens over het sidr pakket weet, maar wel claimt een raaqi te zijn. Op het moment dat iemand roqya doet voor mensen en zich niet bezighoudt met kennis van de geleerden over roqya en zich op de hoogte houdt van hun fatawa die actueel zijn, dan ben je dus al verkeerd bezig en leef je in je eigen wereld.

Het sidr pakket is namelijk niet ons idee of onze uitvinding, het sidr pakket wordt in het Arabisch “Galtat  Al-Rumi” genoemd en is uitgevonden door Shaych Mohammed ibn Ibrahim Al-Rumi en dus ook naar hem genoemd.

Deze mix wordt door vele betrouwbare ruqaat gebruikt in de roqya en vele geleerden hebben hun goedkeuring hierover gegeven en het aanbevolen, zoals shaych khalid al-hibishi, shaych salih al-munajid(beheerder islamqa.com), shaych ibn jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) en nog vele meer.

Deze djaahil die ons hier dus van verschikkelijke zaken beticht, beticht deze geleerden dus ook met deze zaken en zij allen zijn ook djuhaal.

Het sidr pakket is een sabaab, en zoals alle toegestane asbaab is het ALLAH die bepaalt of het nuttig voor een persoon zal zijn, voor de ene zal het helpen en voor de andere niet.

Alhamdulilah hebben vele mensen er baat bij gehad, en is het voor vele een verlichting van ALLAH geweest nadat ze dit gebruikt hebben.

Aan de broeder van het filmpje zeggen wij dit, ga kennis opdoen en adaab leren, je had ons privé kunnen benaderen als je twijfels had over ons product en dan hadden we je deze uitleg gegeven en was het klaar.

Maar helaas wilde jij scoren over onze ruggen en je hasad heeft het overwonnen, jij dient geen roqya te doen voor mensen als jij zo onwetend bent en je afgunst niet kan controleren en je hawaa volgt.

Het ironische is dat we een ander filmpje van jou tegen zijn gekomen, 1 waarin je praat over een roqya die je net hebt gedaan en waarin je zegt ik vroeg de shaytan in het lichaam waar de sihr is en wie de sihr heeft gedaan en deze heeft het gezegd tegen mij!

Verbazingwekkend, dit behoort tot de basis die elke raaqi dient te kennen, namelijk het is verboden de djinn te vragen wie de sihr heeft gedaan vanwege de fitnah van valse beschuldiging die kan ontstaan, en daarnaast zal de djinn die in het lichaam zit nooit de plaats van de sihr openbaren omdat het zijn leven kan kosten en hij dan net zo goed zelf het lichaam kan verlaten.

Wij zeggen dus tegen jou, toon berouw in het openbaar en verontschuldig je tegen ons in het openbaar zoals je ons ook in het openbaar wil zwart maken, en anders zullen wij onze rekening bij jou neerleggen op de Dag des Oordeels.

Hierbij de link van Islamqa over het sidr pakket en hieronder het filmpje van shaych khalid al-hibshi over het sidr pakket.

Moge ALLAH ons beschermen tegen de afgunst van de mens en de djinn.

 

Bronnen:

https://islamqa.info/ar/answers/145305/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6

http://www.ruqya.net/forum/showthread.php?t=157

 

Smeekbeden van de Ochtend en de Avond | Adhkaar as-sabaa7 wa al masaa 

Allah de Verhevene zegt in de Koraan in Surah Al-Ahzaab vers 41-42:
“O, gij die gelooft! Gedenkt Allah veelvuldig. En prijst Zijn Heiligheid ’s morgens) en ’s avonds.”
 
En HIJ zegt in Surah Ghaafir vers 55:
 
“Heb geduld, voorzeker, Allah’s belofte is waar. En vraag bescherming tegen uw zonde en eert uw Heer ‘s morgens en ‘s avonds met de lof die Hem toekomt.”
 
En Hij zegt in Surah Al-Qaaf vers 39:
 
“Heb dus geduld met wat zij zeggen en verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt, vóór zonsop- en ondergang”.
 
Bovenstaande verzen zijn bewijs voor het gedenken van ALLAH met de smeekbeden die onze Profeet(vrede zij met hem) aan ons heeft doorgegeven. Deze smeekbeden zijn zeer belangrijk voor de moslims, en zijn essentieel en iemand die ze niet zegt doet zichzelf een ongelofelijke onrecht aan. Een groot punt van discussie onder de geleerden is wanneer deze smeekbedes gezegd moeten worden, de juiste mening is dat deze smeekbedes van de ochtend na het Fajr gebed gezegd moeten worden, en
de tijd hiervoor is tot de zonsopkomst en die van de avond dienen na het ‘Asr gebed opgezegd te worden, en het tijd hiervoor is tot de zonsondergang(Maghreb gebed).
 
Het bewijs hiervoor zijn de bovenstaande verzen, dit is het bewijs wat Ibn Qayyim Al-Jawzi geeft in Al-Waabil Al-Sayyib.
Maar er is hier dus meningsverschil over en beide hebben sterke bewijzen ervoor, de anderen mening is dat de ochtend adkhaar is vanaf het Fajr gebed tot aan het Dohr gebed en de avond adkhaar vanaf het Dohr gebed tot aan het Magreb gebed, Wa ALLAHOE A’lam. Dus met andere woorden als je het maar doet !!!!
 
Hieronder volgen de Smeekbedes van de Ochtend en de Avond, men
begint eerst met de onderstaande Suwar te reciteren.
– Ayat Al-Kursi 1x
Allahu laa ilaha illa Huwa, Al-Hayyul-Qayyum. La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu maa fis-samawati wa maa fil-‘ard. Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnih. Ya’lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima shaa’a. Wasi’a kursiyuhus-samawati wal ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma Wa Huwal ‘Aliyyul-Adheem.
– Surah Al-Ikhlas 3 x
Bismillahi rahmani Rahim 2. Qul huwa Allahu ahad 3. Allahu ssamad 4. Lam yalid walam youlad 5. Walam yakun lahukufu an ahad
– Surah Al-Falaq 3x

 

1.Bismillahi rahmani Rahim 2.Qul a’oodu birabbi alfalaqi 3.Min sharri ma khalaq 4.Wamin sharri ghasiqin ida waqab 5.Wamin sharri annaffathati fee al’uqadi 6.Wamin sharri hasidin ida hasad

– Surah Al-Nass 3 x

 

Bismillahi rahmani Rahim 2.Qul a’oodu birabbi annas 3.Maliki annas 4. Ilahi annas 5.Min sharri alwaswasi alghannas 6.Alladee yuwaswisu fee sudoori annas 7.Mina aldjinnati wannas

Bepaalde smeekbedes dienen aangepast te worden afhankelijk van of ze in de ochtend of de avond worden gezegd, ik heb de aanpassing in transcriptie tussen haakjes gezet en wat tussen haakjes is zegt men in de avond en het woord ervoor laat men dus weg.
Bepaalde smeekbedes dienen aangepast te worden afhankelijk van of ze in de ochtend of de avond worden gezegd, ik heb de aanpassing in transcriptie tussen haakjes in het donkerblauw gezet en wat tussen haakjes is zegt men in de avond en het woord in het ervoor laat men dus weg.
# Asbahnaa (Amsajna) wa asbahal (Amsa)-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu wa Huwa ‘alaa kulli shay’in Qadeer. Rabbi ‘as’aluka khayra maa fee haathal-yawmi (Layl) wa khayra maa ba’dahu wa ‘a’oothu bika min sharri maa fee haathal-yawmi (Layl) wa sharri maa ba’dahu, Rabbi ‘a’oothu bika minal-kasali, wa soo’il-kibari, Rabbi ‘a’oothu bika min ‘athaabin fin-naari wa ‘athaabin fil-qabri.
 
# Allaahumma bika asbahnaa(Amsaynaa), wa bika amsaynaa(Asbahnaa), wa bika nahyaa, wa bika namootu wa ilaykan-nushoor(Almaseer).
# Allaahumma ‘Anta Rabbee laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, khalaqtanee wa ‘anaa ‘abduka, wa ‘anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’dika mas-tata’tu, ‘a’oothu bika min sharri maa sana’tu, ‘aboo’u laka bini’matika ‘alayya, wa ‘aboo’u bithanbee faghfir lee fa’innahu laa yaghfiruth-thunooba ‘illa Anta
# Allaahumma ‘innee ‘asbahtu(amsaytu) ‘ush-hiduka wa ‘ush-hidu hamalata ‘arshika, wa malaa’ikataka wajamee’a khalqika, ‘annaka ‘Antallaahu laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta wahdaka laa shareeka laka, wa ‘anna Muhammadan ‘abduka wa Rasooluka. (4 x)
# Allaahumma maa ‘asbaha(amsaa) bee min ni’matin ‘aw bi’ahadin min khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakashshukru.
# Allaahumma ‘aafinee fee badanee, Allaahumma ‘aafinee fee sam’ee, Allaahumma ‘aafinee fee basaree, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta. Allaahumma ‘innee ‘a’oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa ‘a’oothu bika min ‘athaabilqabri, laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta. (4x)
# Hasbiyallaahu laa ‘ilaaha ‘illaa Huwa ‘alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul- ‘Arshil-‘Adheem . (7x)
# Allaahumma ‘innee ‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fid-dunyaa wal’aakhirati, Allaahumma ‘innee ‘as’alukal-‘afwa wal’aafiyata fee deenee wa dunyaaya wa ‘ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur ‘awraatee, wa ‘aamin raw’aatee, Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa ‘an yameenee, wa ‘an shimaalee, wa min fawqee, wa ‘a’oothu bi’adhamatika ‘an
‘ughtaala min tahtee.
# Allaahumma ‘Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati
wal’ardhi, Rabba kulli shay ‘in wa maleekahu, ‘ash-hadu ‘an laa ‘ilaaha ‘illaa ‘Anta, ‘a’oothu bika min sharri nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa shirkihi, wa ‘an ‘aqtarifa ‘alaa nafsee soo’an, ‘aw ‘ajurrahu ‘ilaa Muslimin.
# Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma’as-mihi shay’un fil-‘ardhi wa laa fis-samaa’i wa Huwas-Samee ‘ul- ‘Aleem .(3 x)
# Radheetu billaahi Rabban, wa bil-‘Islaami deenan, wa bi-Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa sallama) Nabiyyan. (3x)
# Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika ‘astagheethu ‘aslih lee sha’nee kullahu wa laa takilnee ‘ilaa nafsee tarfata ‘aynin.
# ‘Asbahnaa(Amsaynaa) wa asbahal(Amsaal)-mulku lillaahi Rabbil-l’aalameen, Allaahumma ‘innee ‘as’aluka khayra haathal-yawmi(Layl): Fathahu wa nasrahu wa noorahu, wa barakatahu, wa hudaahu, wa’a’oothu bika min sharri maafeehi wa sharri maa ba’dahu.
# ‘Asbahnaa(Amsaynaa) ‘alaa fitratil-‘Islaami wa ‘alaa kalimatil-‘ikhlaasi, wa ‘alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu ‘alayhi wa sallama), wa ‘alaa millati ‘abeenaa ‘Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana minal-mushrikeen.
# Subhaanallaahi wa bihamdihi. (100 x)
# Laa ‘ilaaha ‘illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu, wa Huwa ‘alaa kulli shay’in Qadeer. (100 x in de ochtend en 10 x de avond)
# Subhaanallaahi wa bihamdihi: ‘Adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa zinat arschihi wa midaada kalimaatihi. (3 x)
# Allaahumma ‘innee ‘as’aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqan tayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalan.(3 x in de ochtend)
# ‘Astaghfirullaaha wa ‘atoobu ‘ilayhi.(100 x)
# ‘A’oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaq
# Allahumma Salli wa Sallim ‘ala Nabeeyinna Muhammad.(10 x)

Alles over Hijama / Cupping

Alles over Hijama / Cupping

LET OP!!!

De informatie die hier volgt is slechts bedoeld om wat meer inzicht te krijgen over deze Profetische geneeswijze, het is niet bedoeld als een doe-het-zelf gids om dan maar mensen open te gaan snijden en Hijama te doen. Hijama kan zeer gevaarlijk zijn als het gedaan wordt door mensen die onkundig zijn, men kan erdoor verlamd raken, zenuwuitval krijgen enz. Ik zal daarom niet teveel ingaan op de verschillende plekken op het lichaam zodat er geen mensen verleid worden om het toch maar zelf te doen.

Lees verder