Het vernieuwen van de Sihr in de maand Sha’baan

Het vernieuwen van de Sihr in de maand Sha’baan

Nu de maand Ramadan nadert en dit een maand is van zegeningen en goedheid en de maand dat de grotere shayateen geketend zijn en hun slaven de sahara(tovenaars) werkloos worden hebben we gezien dat er in de maand Sha’baan(deze maand) er meer sihr wordt vernieuwd.

Dit hebben we gezien aan de hand van broeders en zusters die we behandelen en waarbij we dit hebben geconstateerd.
De reden voor deze vernieuwingen van de sihr kan zijn dat de shayateen vrezen voor de maand ramadan dat de sihr totaal vernietigd wordt en deze niet vernieuwd kan worden in deze gezegende maand.

We adviseren dus onze broeders en zusters met het volgende:

– Dagelijks jezelf beschermen met de smeekbedn van de ochtend en de avond, alsook de smeekbeden die men nodig heeft in het dagelijks leven zoals voor het toilet, het naar buitengaan, het naar binnen gaan, het aankleden enz.

– Voordat men slaapt roqyahwater drinken gemengd met pure honing

– Voordat men slaapt deuren en ramen te sluiten met het zeggen van de Basmalah

– Weg te blijven van alles wat haram is, en het huis haram vrij maken dus geen muziek, geen afbeeldingen van levende zielen aan de muur of openlijk in het huis.(kinderspeelgoed en ID’s zijn toegestaan)

– Zich houden aan de verplichtingen zoals het gebed en dagelijks uit het boek van ALLAH reciteren

– Doorgaan met roqyah en veel dua doen en vragen om beschermen, we gaan nog een artikel wijden aan roqyah in de Ramadan en hoe dit dient te gebeuren

– Probeer dagelijks 7 dadels van ajwa te eten op een lege maag, indien men niet aan ajwa kan komen of deze financieel niet kan betalen zijn andere dadels ook goed met de wil van ALLAH

Taalkundige betekenis van Sihr

De geleerden van Ahlu Sunnah wal Djamaa’ah, hebben de definities voor Sihr uitgelegd voor ons, ik zal een paar van die meningen opnoemen:
Over de taalkundige betekenis van Sihr zeggen de geleerden:

Al-Layth zegt, Een daad die men doet zodat hij dichter tot Shaytaan komt en deze daad wordt verricht met de hulp van Shaytaan.

Al-Azhar zegt, Tovenarij vindt zijn basis in het verduisteren/verhullen van de werkelijkheid van iets in iets anders.(Tadhib Al-Lugha)

Ibn Mansur zegt, De tovenaar laat het valse echt lijken en laat mensen geloven in iets dat niet de werkelijkheid is, de werkelijkheid heeft hij dus betoverd, met andere woorden heeft hij de werkelijkheid verduisterd.(Lisan Al-‘Arab)

Shamir overlevert van ibn ‘Aisha dat hij heeft gezegd: De Arabieren hebben tovenarij, Sihr genoemd omdat het de gezondheid wegneemt en een ziekte in de plaats geeft.

Ibn Faris heeft gezegd, sommigen hebben gezegd dat de taak is om het valse echt te laten lijken.

Sihr Al-Madfun (begraven sihr)

Sihr Al-Madfun behoort tot de sterkste soorten ashaar die een sahir kan doen moge ALLAH hen vervloeken.

Voor deze sihr moet de sahir een bepaald niveau hebben bij de shayateen om deze sihr uit tevoeren. Er is daarnaast iets persoonlijks nodig van het slachtoffer zoals wat van het haar, nagels of iets anders persoonlijk.

De sahir zal dit dan met een kruid of plant mixen dat geselecteerd is door de shaytaan die het kiest aan de hand van de aard van deze persoon. Op deze sihr zal vervolgens de sihr met symbolen geschreven worden en deze zal diep worden begraven.

Hoe kan het zijn dat deze sihr effect heeft op het slachtoffer?

Bij dit soort sihr is de djinn in de meeste gevallen niet aanwezig bij het slachtoffer, maar bij de sihr zelf, hij blijft bij de sihr en bewaakt deze.

Hoe werkt de sihr?

De sihr wordt geschakeld aan de soort werking die de sahir wil, wil hij dat het doormiddel van de lucht gaat werken dan zal het slachtoffer last krijgen wanneer de wind sterk gaat waaien, wil de sahir dat het gaat werken wanneer de sterren in een bepaalde lijn staan dan zal het werken bij het slachtoffer wanneer deze sterren in die bepaalde lijn staat enz.

Is deze sihr bevestigd en bewezen?

Deze sihr is bevestigd zowel in de praktijk als in de authentieke soennah, het is namelijk zo dat onze Profeet vrede zij met hem geraakt werd door deze soort sihr

‘Aisha(moge Allah weltevreden met haar zijn) overleverde:

“Een man genaamd Lubaid ibn al-A’sam(jood) van de Bani Zurayq deed sihr bij de Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), totdat Allah zijn Boodschapper(vrede zij met hem) zich voorstelde iets gedaan te hebben wat hij niet had gedaan(gemeenschap met zijn vrouwen).
Op een dag, terwijl hij met mij was, riep hij Allah aan, gedurende een lange periode en zei hij toen, “O Aisha!
Wist je dat Allah mij geinformeerd heeft over datgene wat ik aan Hem vroeg?
Twee mannen(2 engelen) kwamen naar mij toe, eentje zat bij mijn hoofd en de andere bij mijn voeten. 1 van hen zei tegen zijn metgezel, waaraan lijdt deze man(de Profeet)? Hij is betoverd(Matbub of Mashur). De eerste vroeg weer, wie deed het? De andere zei, Lubaid ibn Al-A’sam.
De eerste vroeg weer, wat heeft hij gebruikt(materiaal)? De andere zei, een kam en het haar(van de baard) dat eraan vastzat en de wortels van een mannelijke dadelboom.
De eerste vroeg weer, waar is het? De andere zei, in de put van Dharwaan!
Dus Allah zijn Boodschapper(vrede zij met hem), samen met een paar van zijn metgezellen gingen daarnaartoe(de put) en kwamen terug zeggende, O ‘Aisha, het kleur van het water was net als dat van henna. En de wortels van de dadelboom leken net op de hoofden van Shayateen.
Ik vroeg, O Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), waarom laat u het niet zien(aan de mensen)? Hij zei, omdat Allah mij reeds genezen heeft, en ik zou het kwaad(fitnah) niet bij de mensen willen verspreiden. Toen gaf hij het bevel om de put vol te storten met aarde.”
(Bukhari en Muslim)

We zullen binnenkort een uitgebreid artikel over de sihr die de Profeet vrede zij met hem heeft getroffen plaatsen.

Wat zijn de symptomen van deze sihr?

-Zware hoofdpijn die prikt en steekt en opeens zomaar ophoudt, vaak als men Koraan beluistert gaat de hoofdpijn weg
– Wazig zien
– Geen concentratie bij elke daad die men wil verrichten
– Men wordt tegengehouden om de dingen te doen waar men van houdt
– Zwakheid en geen kracht om iets te doen zoals werk en studie en dergelijke
– Veelvuldige dromen over de doden en begraafplaatsen en het van hoog naar laag vallen, ook krijgt men moeilijkheden met ade

Hoe behandel je deze sihr?

Als men de plek weet waar de sihr ligt begraven en het is toegestaan in de Islam om hier dit op te graven dan is de beste manier om deze sihr te vernietigen om deze op te graven en volgens de juiste manier te vernietigen door alle knopen ongedaan te maken en er roqyahwater over heen te gieten.

Indien de plek onbekend is dan dient men roqyah te verrichten en veel dua te doen bij ALLAH.

Voorkomen is beter dan genezen!!

Veel van deze sihr wordt geplaatst tussen de kafn van een dode, men dient wanneer een geliefde overlijd op te passen wie men inschakelt om het lichaam te wassen, bij voorkeur dienen de naaste familieleden zelf hun geliefde te wassen zodat men geen verkeerde personen in huis haalt.

Bekijk het filmpje met voorbeelden van begraven sihr bij begraafplaatsen.

 

Wakker worden met henna vlekken

Wakker worden met henna vlekken?

Over deze zaken zijn veel fabeltjes verteld en dit zijn van die verhaaltjes die marokkanen heel snel door verspreiden. Bv: “De engelen zijn gekomen ze hebben henna bij jou gedaan”. wanneer wij weten dat de engelen niet eens zijn gekomen naar de sahaba in deze mate, zullen ze dan wel naar ons komen? Ten tweede hebben sommige gezegd: “De shayateen zijn gekomen, ze gaan met ze trouwen”. Hier zit dan nog een klein deel van waarheid in, namelijk dat het wel wat met de shayateen te maken heeft.

Wat het antwoord hierop deze vraag is, de ‘ulama(geleerden) na het veelvulldig hebben onderzocht, en de verhalen van verschillende kanten hebben bekeken en ook in de praktijk. Dit fenomeen word genoemd “At-toekaal”, hierbij word iets van voedsel in je lichaam geplaatst(dit gaan we zo beter uitleggen), het wordt ook wel “sihr al manfoekh” genoemd.

Om te kijken hoe goed georganiseerd de tovenaars zijn, wanneer bijvoorbeeld een slechte persoon naar een sahir gaat en hij wilt sihr toepassen op een andere persoon. Dan kan dit door verschillende manieren, een van die manier is doormiddel van voedsel of drinken. Dus ze stoppen het(de sihr) in de eten, drinken of dergelijke. Wanneer die echter niet lukt, dan kan de sahir zelfs de opdracht geven aan de shaytaan, om tijdens de slaap van die persoon naar hem te gaan en terwijl hij slaapt de sihr in zijn lichaam toe te dienen. Door middel van zijn mond, neus, oren etc. Wanneer dit echter niet lukt, dan uit frustraties blaast deze shaytaan iets op die persoon. Daarom word het ook “sihr al manfoekh” genoemd, hij blaast. Dit resulteert ook dat de vlekken die op het lichaam zitten gaan komen.

Dus mensen die wakker worden en zij vinden vlekken, die lijken op henna(het gaat ook niet af met water) het is meestal op de handen, voeten of oor. Als dit het geval is, dan dient deze persoon sowieso ruqya te gaan doen en zich te beschermen met ad3iyaah. De sihr is in principe dan niet gelukt. Want als die gelukt was, dan zou je geen henna vlekken aantreffen. Dan zou je misschien hoogstens rare dingen langs je bed aantreffen die gevallen zijn, maar wanneer je deze vlekken aantreft weet dan dat de sihr niet is gelukt en dat de sahirsde shayateen zullen terug sturen. Dus onze advies is om veel smeekbedes te verrichten, ruqyah verrichten en om weg te blijven van alles dat haram is of naar haram leidt. Wallahu ta3ala a3lam

Veel gestelde vragen over de henna vlekken.

Laatst hebben we een artikel geplaatst over het wakker worden met de zogezegde henna vlekken, waaruit veel vragen zijn ontstaan die wij hier zullen beantwoorden insha allah.

Vraag: Wat is het bewijs uit de Koran en de Soennah van dit?

Antwoord:
Alvorens men om bewijs vraagt dient men te weten wanneer bewijs uit Koran en Soennah noodzakelijk is, bewijs uit Koran en Soennah is noodzakelijk bij daden van aanbidding alsmede bij zaken waarop een verbod of verplichting ligt enz, wat grappig is is dat de mensen die bewijs vragen over dit onderwerp uit de Koran en de Soennah aankomen met vitamine tekort en carotenemie, waar is bewijs van de Koran en de Soennah wat betreft dit? De Islaam kent ook bewijsvorming doormiddel van onderzoek, Istiqra en Tatabu3, zodoende is bijvoorbeeld de medische kant ontwikkeld, maar ook vele stelregels omtrent de Arabische Taal.
Dit soort zaken zoals Al-Toekaal behoort tot de zaken die doormiddel van ervaring in de praktijk en onderzoek en Istiqraa zijn ontdekt, zoals ook artsen bewijs hebben gevonden dat een bepaalde bacterie een bepaalde ziekte doet voorkomen, of zal men hier ook vragen om ene bewijs uit de Koran of Soennah?

Vraag: Dit is geen poging tot mislukte sihr want een Oude nederlandse vrouwtje heeft het ook!

Antwoord: Eigenlijk willen we hier niet op reageren maar we doen het toch, we zullen een geheim verklappen, sihr bestaat niet enkel bij Marokkanen en Turken, nee sihr is wereldwijd en internationaal en geloof ons mensen er zijn vele Nederlanders, je zoals Henk en Ingrid die sihr toepassen en sihr bedrijven, denk maar aan de grote joodse gemeenschappen die er zijn maar ook de hobby tovenaars zoals de groupies die satanisme als geloof aanhouden en de shayateen zelf die de mensen lastigvallen en dus ook met sihr.

Vraag: Hoe komt het dat juist in de Ramadan veel mensen deze henna vlekken hebben

Antwoord: Dit is 1 van de bewijzen dat het een mislukte poging tot sihr is, we zien in de maanden van sha3baan en ramadan dat er opeens veel meer mensen met dit soort vlekken zijn, de reden hiervoor is simpel, wanneer het sha3baan is wordt het aantal pogingen van vernieuwing van sihr opgevoerd uit vrees voor komst van de Ramadan, maar zelfs in de maand Ramadan proberen de shayateen en sahara de sihr te vernieuwen maar dit mislukt met de wil van ALLAH omdat de grotere shayateen gevangen zijn en hun invloed niet kunnen gebruiken en daarom worden er meer mensen in deze maanden geraakt met deze vlekken, want de vlekken opzich zijn een bewijs voor MISLUKTE sihr.

Vraag: Zelf een kind heeft dit, het kan toch niet dat men sihr doet bij kinderen.

Antwoord: De meeste broeders en zusters die niet veel kennis hebben over dit vak en niet echt mee bezig zijn zullen zich schrikken wat de realiteit betreft, wat wij hebben meegemaakt in meer dan 13 jaar in dit vak is bizar en verschrikkelijk, wij hebben zelfs babietjes behandeld die niet ouder waren dan een paar weken tot maanden en die niks anders kregen dan borstvoeding maar bij een roqyahsessie zwarte en rode substanties overgaven en trilden en moesten huilen. Degenen die sihr aanvragen zijn slechte mensen die afgunstig zijn en een ongelovig hart hebben, en hoe zou je iemand het meeste pijn doen, door juist het dierbaarste bezit te raken en dat zijn de kinderen, maar Alhamdulilah hebben de moslims ALLAH en we zien wel dat ALLAH de kindjes meer beschermt vanwege hun onschuld en onmacht.

Vraag: Niemand zou sihr doen bij mij, ik doe niemand kwaad

Antwoord: Dit is eigenlijk hetzelfde als zeggen dat als iemand je kwaad doet je dan wel sihr bij die persoon mag doen. Sihr doen mag nooit om wat voor reden dan ook, men vergeet dat er echt zieke mensen zijn in deze wereld die duivels zijn en echt ziek, en een ziekte in hun hart dragen, zelfs alleen al over dat iemand een nieuwe auto heeft of nieuwe schoenen, als men wist wat wij hebben meegemaakt voor verhalen met mensen die wij hebben behandeld, we kunnen een heel boek ermee vullen, wist je dat er mense bestaan die gewoon sihr willen doen bij iemand uit nieuwsgierigheid, dus gewoon om te kijken of het lukt, zo ziek zijn de mensen dus en als iemand sihr doet bij de Profeet vrede zij met hem, die het toonbeeld van goedheid is en van rechtvaardigheid, wie zijn jij en ik dan?

Vraag: Dit is gewoon vitamine tekort of carotenemie

Antwoord:
Wij hebben vele mensen die dit hebben gekregen gehad die naar een arts zijn geweest en bloedonderzoek hebben gedaan, alles was perfect en zelfs de huisartsen wisten niet wat het was en verklaarden ook dat het niks met vitamine tekort te maken had, en indien je zulke vlekken van carotenemie moet krijgen dan moet je echt een paar kg wortel of pompoen gaan eten.

Hoe zijn wij toch gekomen op Al-Toekaal dat dit een mislukte sihr poging is, allereerst zijn er andere ruqaat die jarenlang in het vak zitten die dit hebben bevestigd, en wij hebben dit in de praktijk onderzocht en zagen er een patroon in, we zullen een aantal zaken vermelden;

– Vele mensen krijgen vooraf aan deze vlekken dromen dat zij aan het eten zijn, en dit is een teken van sihr vernieuwing, met de wil van ALLAH is het dan mislukt maar ze worden wakker met deze vlekken

– Dit soort vlekken gebeurt soms bij een heel gezin, en soms woont dit gezin niet eens met elkaar, sterker soms zijn ze zelfs niet in het zelfde land, toch hebben ze dit allemaal op dezelfde dag gegeten, het is wel bijzonder als ze allemaal op dezelfde dag vitamine tekort hebben.

– Tijdens roqyahsessies waar wij van weten dat de djinn in het lichaam een sahir is die sihr constant vernieuwt heet een patient tijdens de roqyah henna vlekken op de hand gekregen, er is dus geprobeerd sihr te vernieuwen zelfs tijdens de roqyah

– Mensen die wakker worden met henna vlekken en die op hun bed of naast hun bed vreemde objecten vinden, zoals stenen, glas, veren, touw met knopen enz, komt dit ook door vitamine tekort of wortels en pompoen eten?

Dit zijn maar een aantal zaken waar wij jaren over hebben gedaan om te onderzoeken bij honderden patienten, als wij dan bepaalde patronen zien en bewijzen en uitspraken van andere specialisten in roqyah dan geven wij een diagnose en onze mening, wie het wil volgen volgt en wie niet die mag denken wat die wil en dat is geen probleem

 

Zoehri Kinderen

Zoehri Kinderen:

Dit fenomeen laat zien hoe slecht de shayateen en de tovenaars zijn, en dat zelfs het meest onschuldigste schepsel hen niks kan schelen.

Zoehri Kinderen zijn kinderen die vanwege bepaalde eigenschappen die bepaald zijn door de Shayateen. Zo zoekt de sahir(tovenaar) naar deze kinderen en is bereid om hiervoor grof geld voor te betalen. In ruil hiervoor krijgt de sahir een hoge plaats bij de shayateen en grote schatten van goud en juwelen die begraven zijn.

Lees verder