Sihr ( Tovenarij )

Het op slot zetten van je eigen dochter !!!?

tqaf, rabt, geen gemeenschap door sihr, scheiding door sihr

Het op slot zetten van je eigen dochter!!!?

Helaas zijn er onder deze ouders een kleine groep die niet de opvoeding van de Islam willen toepassen, maar juist de opvoeding van de shaytan wensen voor hun eigen kind. Van onder deze zaken is het zogenaamd op slot zetten van hun eigen dochter.

Kinderen zijn een zegening van ALLAH wanneer de kinderen op worden gevoed op de manier die ALLAH heeft voorgeschreven.
Elk kind wordt geboren met een natuurlijke aanleg, de fitrah, oftewel de aanleg om in ALLAH de Almachtige te geloven en hem te aanbidden.
 
De Boodschapper van ALLAH vrede zij met hem zei:
 
“Elk kind wordt geboren in een staat van Fitrah, daarna zijn het zijn ouders die van hem een Jood, Christen of Zorostriaan(Majoos) maken”.
(Saheeh Bukhari en Muslim)
 
Oftewel, de ouders hebben een zeer belangrijke taak in het opvoeden van het kind, en het kind te leren wat goed en slecht is aan de hand van de Koraan en de Soennah en dan zal het kind een zegening zijn met de wil van ALLAH.
 
Helaas zijn er onder deze ouders een kleine groep die niet de opvoeding van de Islam willen toepassen, maar juist de opvoeding van de shaytan wensen voor hun eigen kind.
 
Van onder deze zaken is het zogenaamd op slot zetten van hun eigen dochter.
 
De ouder of ouders zijn zo los geraakt van de leiding van ALLAH dat ze over hun eigen kind gaan denken als een slecht en zondig kind en om zogenaamd dit te voorkomen gaan ze voorzorgsmaatregelen nemen zodat ze met een gerust hart kunnen leven!
 
Deze zaak wordt in de meeste gevallen gedaan door de moeder alleen zonder dat de vader er zelfs vanaf weet en soms in samenspraak met de vader.
Vaak komen er buurvrouwtjes op de vloer die de moeder nieuwtjes brengen, roddel en ervaringen die ze hebben met sahara enz, en van deze ervaringen is het beschermen van je dochter dat ze gemeenschap zal hebben voor het huwelijk, er is namelijk een manier om dit te voorkomen volgens het buurvrouwtje!
 
Wanneer je even nadenkt over dit, het dochtertje waar ze over praten is meestal nog maar een paar jaar oud, onschuldig en nog in de fitrah en ze hebben nu al een satanische gedachte over het kind dat dit kindje als ze groot wordt losbandig gaat worden en tekeer zal gaan met haar eer.
 
De reden dat ze dit denken is omdat deze ouders hun harten verrot zijn en verontreinigt zijn door hun eigen zondes en dat ze geen zin hebben om veel moeite te doen met de opvoeding van hun kind met de Islam.
 
Maar wat doen ze precies en wat is dit op slot zetten?
 
De moeder of samen met de vader of buurvrouwtje zal de dochter meenemen naar de vervloekte sahir en ze zullen hun wens uiten, namelijk dat het meisje beschermt wordt tegen gemeenschap voor het huwelijk.
 
De sahir zal blij zijn met deze aanvraag voor Kufr en zal soms zelfs een tegenprestatie wensen van de ouders voor nog meer Kufr, zoals het slachten van een dier op een bepaalde plek of het verbranden van een bepaalde amulet of stof enz, en soms is het betalen van geld alleen genoeg voor dit want de Kufr is reeds bevestigd door het vragen van het op slot zetten.
 
De sahir zal de zogenaamde leeftijd vragen wanneer het slotje eraf moet en zal beweren dat het kind veilig is voor gemeenschap en seksuele gevoelens totdat ze gaat trouwen.
 
In werkelijkheid heeft de moeder haar dochter met haar eigen instemming bezeten gemaakt doormiddel van sihr, er zullen 1 of meerdere shayateen haar lichaam bezetten.
 
Haar ouders gaan trots weer naar huis met hun dochter, ze denken dat ze nu rust hebben gecreëerd en kunnen hun dochter nu vrij laten doen wat ze wil want ze zal toch geen gemeenschap kunnen verrichten.
 
Helaas zijn de ouders dubbel bedrogen, 1 x doordat hun daad Kufr is ongeloof en zij zichzelf hiermee buiten de Islam hebben geplaatst en zonder oprecht berouw zij het paradijs niet zullen betreden, maar het andere is dat zij hun dochters leven moeilijker hebben gemaakt door haar nu met shayateen op te zadelen die haar juist naar fasad en slechtheid zullen leiden.
 
Het meisje is nu opgegroeid en heeft een mooi leven gehad en wil nu gaan trouwen, ze gaat trouwen en opeens komen zij en de man erachter, gemeenschap is niet mogelijk, dat wat de sahir heeft gedaan is namelijk nog steeds actief, de shayateen verhinderen elk lustgevoel en verhinderen zelfs om lichamelijk de daad te verrichten, er is namelijk Rabt (Tqaf) actief, het slotje wat gemeenschap verhindert.
 
Maar dat is niet alles, de shaytan zal elk aspect van het leven van het meisje beïnvloeden, haar studie, werk, huwelijk dat vaak in de begin fase strandt, relatie met de moeder en familie, gezondheid enz, enz.
 
Dit is de verdienste van Kufr, dit is de verdienste van de ouder die hun kinderen niet met de Islam wil opvoeden maar die de opvoeding van de shaytan kiest.!
 
Ben jij een ouder die hierover nadenkt, stop hier dan mee en neem afstand van degenen die dit idee naar je hebben gebracht en toon berouw
 
Ben jij een ouder die dit al heeft gedaan, toon berouw dagelijks tot aan je dood, huil omwille van ALLAH en verlaat alle zondes, help je dochter met de toegestane roqyah en smeek ALLAH om vergeving voordat de dood komt en het te laat is en doe opnieuw de Sahada.
 
Ben jij een slachtoffer van dit, doe dan roqyah op de toegestane manier en laat je niet wijsmaken dat je slecht bent, attendeer je ouders hierop en vertel ze de waarheid en laat ze berouw tonen voor wat ze hebben gedaan, maak geen ruzie met hun en vergeef ze omwille van ALLAH.
 
Ben jij een zus, broer die ziet dat dit kan gebeuren met je eigen zusje, help haar dan voordat dit gebeurt en adviseer de ouders hiermee te stoppen en berouw te tonen.