De Djinn, E-boeken

Ontvoering door de Djinn (PDF)

Een zaak die op het eerste gezicht lijkt op een scenario van een griezelfilm is het ontvoerd worden door de djinn, in vele culturen zijn er verhalen hierover, maar wat is er waar van deze verhalen? Kan het echt en is het vaak gebeurd en wat zegt de Koran en de Soennah hierover?

Ontvoering door de Djinn

Kort gezegd kunnen we zeggen dat het geen fabeltje is, en dat het een zaak is die vaker voorkomt dan we denken denk aan de vele mensen die claimen ontvoerd te zijn door aliens bv, we zullen een aantal ahadeeth en uitspraken van de geleerden hieromtrent bekijken alsmede een waargebeurd verhaal wat zich heeft afgespeeld in onze tijd.

Bewijzen uit de Koran en de Soennah

 

Het is overgeleverd door Imam Muslim die zei:

Het is overgeleverd door Mohamed ibn Al-Muthanna, het is overgeleverd door Abd Al-A3la op gezag van Dawood op gezag van ‘Aamir die zei:

Ik vroeg ‘Alqamah: Heeft ibn Mas’ood(moge ALLAH tevreden met hem zijn) de nacht van de djinn meegemaakt met de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem)? ‘Alqamah zei, ik vroeg ibn Mas’ood en zei tegen hem, heeft iemand van jullie de nacht van de djinn meegemaakt met de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem)? Hij zei:

Nee, maar we waren met de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) die nacht en we raakten hem kwijt en zochten hem in de valleien en bij de stammen en we zeiden ze zijn met hem gevlogen(As-Tateer)(de djinn) of er is een(Aghteela) aanslag op hem gepleegd, we bleven de gehele nacht wakker, toen het weer ochtend werd, zagen we de Boodschapper van ALLAH weer. We zeiden, O Boodschapper van ALLAH, we hebben u gemist en we hebben u gezocht maar konden u niet vinden, en we zijn de hele nacht opgebleven. Hij zei: Er is tot mij gekomen 1 van de boodschappers van onder de djinn, ik ben met hem meegegaan en heb wat van de Koraan voor hen gereciteerd, daarna ging ik verder met hem en hij liet me hun sporen zien en de sporen van hun vuren. Ze vroegen hem(de Boodschapper van ALLAH) om hun voedsel en hij zei, elke bot waarover de naam van ALLAH is uitgesproken behoort tot jullie voedsel. Wanneer het in jullie handen zal zijn zal het vol vlees zitten en de uitwerpselen zullen een voedsel zijn voor jullie dieren. De Boodschapper van ALLAH zei tegen ons, reinig jullie zelf er niet mee(gedroogde uitwerpselen) want het is het voedsel van jullie broeders(van onder de djinn).

(Saheeh Muslim Kitaab Al-Salaat nr 450)

 

 

Al-Nawawi zei: “Zijn uitspraak “Astateera” of “Aghteela” de betekenis van Astateera de djinn zijn met hem weggevlogen, en de betekenis van Aghteela is dat hij in het geheim is vermoord, en Al-Gheela met een kasrah op de “Gh” houdt in dat hij vermoord is in het geheim”.

(Sarh Saheeh Muslim Imam Nawawi nr 4,5,6/127)

 

We zien in bovenstaande hadith dat de metgezellen vreesden dat de Profeet(vrede zij met hem) in het geheim gedood was of dat hij ontvoerd werd door de djinn, dit bewijst dat deze zaak bekend was en werkelijkheid was.

Op gezag van Ubaid ibn ‘Amir die zei:

Een man was zoek geraakt in de tijd van het Khalifaat van Omar ibn Al-Khattab(moge ALLAH tevreden met hem zijn), zijn vrouw kwam naar Omar en vertelde hem dit. Hij zei ga voort en wacht 4 jaar, dit deed ze en na 4 jaar kwam ze weer na hem en hij zei hou nog een wachtperiode aan van 4 maanden en 10 dagen, zij deed dit en kwam daarna weer bij hem. Hij zei waar is de Wali van deze man, hij zei tegen de wali, geef deze vrouw haar scheiding en hij deed dat. Omar zei, ga voort en trouw met wie je wil. Zij trouwde, kort daarna kwam haar eerste man weer tevoorschijn, Omar zei tegen hem, waar was je? Hij zei, O Amir Al-Momineen, de shayateen hadden me gepakt, Bij ALLAH ik wist niet waar in de landen van ALLAH ik was, ze hebben mij tot hun slaaf gemaakt, totdat ze werden aangevallen door de moslims(van onder de djinn), ik behoorde tot de buit die zij hadden verkregen, ze vroegen mij; Jij bent een man van onder de mens en zei waren van onder de djinn, wat is er met jou dat je bij hun was? Ik vertelde hen mijn verhaal. Zij zeiden, in welke land van ALLAH wens je te zijn? Ik zei Medina is mijn land.

Opeens bevond ik mij kijkend naar de grot(in Medina).

Omar liet hem kiezen, indien hij wenst zijn vrouw of indien hij wenst zijn bruidschat, hij koos voor de bruidschat, ze is zwanger, ik hem geen nut meer aan haar.

(Bayhaqi Saheeh nr 445/7, AlBaani saheeh in Irwa nr 1709)

 

 

Shaych Al-Islaam ibn Taymiyyah(moge ALLAH genadig met hem zijn) zei;

En de djinn ontvoeren veel van onder de mensen en laten hun verdwijnen van onder de ogen van de mensen en vliegen met hen in de lucht, en we hebben van deze zaken veel gezien wat te lang zou duren om het allemaal te vertellen.

(Majmoo’ Al-Rasa-eel Al-Kubra nr 2/307)

 

Shaych Al-Islaam Ibn Taymiyyah(moge ALLAH hem genadig zijn) zei:

“En wij kennen velen van hen in onze tijd en andere tijden, zoals een persoon die nu in Damascus zit en de shaytan die draagt  hem van de berg Salihiya naar een dorp vlakbij Damascus, hij komt van de lucht naar een groep in het huis waar de mensen zijn,  hij treed binnen en zij zien hem, en hij komt in de nacht naar een kleine deur en gaat erdoorheen, hij en zijn vrienden en hij behoort tot de meest verdorven mensen, en laatste is in een dorp genaamd Al-Shahida, hij vliegt in de lucht naar de top van de berg en de mensen zien hem, de shaytan draagt hem en hij doorkruist de wegen.”

(Majmoo’Fatawa 35/112)

 

Al-Dhahabi zegt in zijn biografie van Sa’d ibn ‘Ubadah: Al-Asma’i zei:

“Het is overgeleverd van Sulayman ibn Bilal, op gezag van Abi Rijae die zei: Sa’d ibn ‘Ubadah is gedood in Shaam, door de djinn met 2 pijlen”.

Al-Dhahibi zei: Al-Waaqidi zei: Het is ons overgeleverd van Yahya ibn Abd Al-Aziz van de zoon van Sa’d op gezag van zijn vader die zei: Sa’d is gestorven door 2 pijlen, 2,5 jaar na de khilafa van Omar. Niemand wist van zijn dood af in medina totdat ze een jongen hoorden uit een put zeggen:

We hebben de heer van Khazraj gedood Sa’d ibn Ubadah En we hebben 2 pijlen gegooid en zijn hart niet gemist.

De jongen was geschrokken en had dit die dag onthouden, hij had hem gevonden de dag dat hij(Sa’d ibn Ubadah) stierf. Hij zat en was aan het urineren in een hol, hij stierf in dat ogenblik, hij vond hem en zijn huid werd blauwig.

(Siyar A’laam Al-Bula 1/678)

 

Het is overgeleverd door Qatadah op gezag van Abdullah ibn Sirzis (moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Laat niemand van jullie urineren in een hol”

Al-Qatadah zei: En waarom is het niet toegestaan te urineren in een hol? Omdat het is gezegd dat het de verblijfplaatsen van de djinn is.

(Albaani Saheeh verklaard Tarheeb wa Targheeb nr 150 )

 

Na al deze ahadeeth en uitspraken van de geleerden, moeten we weten dat er ook bewijs is uit de Koran dat de djinn krachten hebben om grote voorwerpen te verplaatsen in korte tijd en over lange afstanden

Allah de Verhevene zegt in Surah Al-Naml vers 38-39:

Interpretatie:

Hij (Salomo) zeide: “O edelen, welke onder u zal mij een passende troon voor haar brengen voordat zij onderdanig tot mij komt?”

Een Ifriet van de djinn zeide: “Ik zal deze tot u brengen voordat gij van uw kamp opstaat en zeker heb ik daar macht over en ik ben betrouwbaar.”

Surah Al-Naml vers 38-39

 

Shaych Abderrahman Al-Sa’di(moge ALLAH hem genadig zijn) zei in zijn tafseer van deze vers:

Al-Ifreet is een zeer sterke(djinn), en hij zegt, en wat blijkt(uit de teksten) is dat Sulayman(vrede zij met hem) toen hij in Shaam zat, ertussen hem en Saba een afstand van ongeveer 4 maanden zit, 2 maanden heen en 2 maanden terug, maar ondanks dit zegt deze ifreet: Ik zal ermee terugkomen(de troon) ondanks dat deze groot en zwaar en ver weg is zelfs voor dat je opstaat van de plek waar je zit.

(Tayseer Al-Kareem Al-Rahman Mukthasar 5/579)

Soorten ontvoeringen

Wanneer we het hebben over ontvoeringen door de djinn, dan zijn er 2 soorten:

 

Ontvoeringen zonder dat ze zich tonen aan de mens in een bepaalde vorm.

Dit gebeurt vooral bij de awliyaa van de shaytan zoals bepaalde mushrikeen van de rawafeed en andere mushrik sektes en groeperingen. Ze vliegen door de lucht en steken zichzelf met messen en dergelijke, wanneer ze door de lucht vliegen lijkt het alsof zij door de lucht vliegen maar in werkelijkheid houden de shayateen hun vast en vliegen zij met hun door de lucht, bij deze mushrikeen is het geen ontvoering maar zij vragen hulp aan de shayateen en doen kufr daden voor hun inruil voor deze hulp.

 

Waargebeurd verhaal:

 

Een ontvoering van de djinn die zich onze tijd heeft afgespeeld ging over een moeder in het Oman die een kind van 5 jaar had, het kind speelde druk en schreeuwde door het huis en brak iets in het huis, de moeder was druk bezig met het huishouden en haar geduld raakte op en ze werd boos en sloeg het kind en sloot het kind huilend op in de wc.

Ze hoorde de hele tijd het kind verder huilen en heel erg hard schreeuwen, ze kon er niet meer tegen en na een paar minuten deed ze de deur open, het gehuil was nog aanwezig maar haar kind was weg, ze raakte in paniek en zocht in het toilet maar niks was te vinden en ging haar buren om hulp halen, deze hoorden het gehuil maar ook zij zagen geen kind.

Ze liet hulp halen en er werd een geleerde bijgehaald Shaych Ahmed Al-Khalili, de moeder vertelde de shaych wat er was gebeurd, en hij vertelde haar dat haar zoontje ontvoerd is door de djinn, ze diende 3 dagen te wachten, indien hij na 3 dagen niet terugkwam dan diende ze het dodengebed voor hem te verrichten, na 3 dagen hield het gehuil op, het kind kwam niet terug!

 

 

Ontvoeringen waarbij ze zich tonen aan de mens

 

Dit gebeurt vooral bij idioten die de djinn oproepen zoals bij degene die zich inhoudt met het spelen van bv de ouja bord spellen of zoals de nieuwe hype de charlie charlie hype(later een artikel hierover insha ALLAH). Maar ook degene die een djinn of djinnia oproepen om gemeenschap mee te hebben, het klinkt gek maar er zijn werkelijk idioten die dit doen.

Zaken die men dient te vermijden

  • Het urineren in een hol of gat
  • Het betreden van het toilet zonder de dua voor het toilet te zeggen
  • Het gieten van heet water in een goot zonder de naam van ALLAH eerst uit te roepen
  • Het lopen in donkere ruimtes zonder de naam van ALLAH eerst uit te roepen
  • Het springen op de grond zonder de naam van ALLAH eerst uit te roepen
  • Het deelnemen aan zaken waarbij Shayateen worden opgeroepen zoals ouija, koffiedik enz, naast dat men een daad van ongeloof pleegt kan men dus ook andere problemen krijgen
  • Geen djinn oproepen of hulp vragen

 

Download Artiklel in PDF

Download

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.