Bezetenheid

Wees blij met je bezetenheid!

Wees blij met je bezetenheid

Wees blij met je bezetenheid!

Waar veel broeders en zusters helaas last van hebben is dat zij soms een gevoel van machteloosheid krijgen en wanhoop omdat de genezing op zich laat wachten.

De shaytan manipuleert hun gevoelens en speelt hier natuurlijk op in, zodoende om het vertrouwen in ALLAH te minderen en de persoon depressief te laten voelen, immers iemand die zich niet goed in zijn vel voelt en denkt dat de roqyah niet helpt zal ook gaan minderen met de roqyah of zelfs helemaal stoppen.

ALLAH de Verhevene heeft ons enkel geschapen voor ZIJN aanbidding zoals hij ons te kennen geeft in Surah A-Dhaariyah vers 56, waarin ALLAH zegt dat HIJ de djinn en de mens enkel geschapen heeft voor zijn aanbidding.

We dienen dus de Eenheid van ALLAH te bevestigen en alles wat naast hem aanbeden wordt te verwerpen, sterker we dienen hierover te getuigen, vandaar de naam Shahada, oftewel de geloofsgetuigenis.

Wanneer we in deze wereld over iets getuigen dan zal dit getoetst worden, men zal dit niet zomaar aannemen, het is dus niet vreemd dat ook de grootste en geweldigste getuigenis ooit ook getoetst zal worden, en degene die ons zal toetsen is ALLAH zelf.

Allah zegt ons in Surah Ankaboot vers 2 t/m 3

Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: “Wij geloven” zonder dat zij zullen worden beproefd?
Wij beproefden degenen die v??oor hen waren. Daarom zal Allah ook hen die waarachtig zijn, onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken.

Allah maakt ons hier dus kenbaar dat elke persoon die getuigt dat hij HEM alleen zal aanbidden en dat hij Mohammed(vrede zij met hem) als de zegel der Boodschappers ziet en hem gehoorzaamt en volgt in alles wat aan hem is geopenbaard, deze getest zal worden om te kijken of deze getuigenis oprecht is of niet. Dit geldt zelfs voor de Boodschappers subhannALLAH.

Zo zegt ALLAH in zijn boek in surah al baqarah vers 214:

Denkt gij dat gij het paradijs zult binnengaan, terwijl de toestand van degenen, die v??oor u gingen, nog niet over u is gekomen?

Armoede en tegenslagen kwamen over hen en zij werden hevig geschokt, totdat de boodschapper en de gelovigen met hem zeiden: “Wanneer komt Allah’s hulp?” Ja, voorzeker, de hulp van Allah is nabij.

We zien dus dat de Boodschappers zo hevig beproefd werden dat zelfs zij het op momenten heel erg moeilijk hadden, maar dit losten zij op door ALLAH aan te roepen, waarna ALLAH hen hulp en verlossing stuurde.

We dienen dus te begrijpen dat elke moslim beproefd zal worden en dat hoe meer men beproefd word hoe geliefder zijn positie bij ALLAH is en hoe hoger zijn positie in het paradijs is.

Zo heeft de Profeet vrede zij met hem gezegd in een saheeh overlevering:

De meest beproefde mensen zijn de Boodschappers, daarna zij die net als hen zijn, daarna zij die net als hen zijn.

Zo zien we dat degenen die moslim zijn en maar met weinig beproevingen te maken hebben, zij hun rekening krijgen in het hiernamaals, immers degene die moslim is en hier op aarde grote beproevingen meemaakt en deze met geduld en gehoorzaamheid aan ALLAH doorstaat, wallahi deze zal een rust krijgen op de Dag des Oordeels, daar de beproevingen en moeilijkheden zijn zondes zullen wegvagen en zijn rang in het paradijs wordt verhoogt.

En 1 van de moeilijkste beproevingen, is het beproefd worden met bezetenheid, sihr of het boze oog, wij hebben een overlevering die in saheeh is van Umm zafar, zij was een zwarte vrouw en had epilepsie(sar3) van de djinn, dit is bezetenheid waarbij de djinn het gehele lichaam kan bezetten en een persoon een aanval geeft dat deze hierdoor zelfs zijn kleding kan verliezen.

Deze vrouw kwam bij de profeet(vrede zij met hem) en vroeg hem om een dua voor haar te doen voor genezing. Hij gaf haar 2 keuzes, de keuze voor een dua voor genezing, of het hebben van geduld en haar beloning zou het paradijs zijn. Ze koos voor het 2de, en stond bekend bij de sahaba als de vrouw van het paradijs terwijl zij nog op aarde was.

Dit is het bewijs dat voor dit soort ziektes degenen die geduld heeft en zich behandelt met de toegestane roqyah het paradijs zal krijgen en gezien wordt als een mujahid die tegen de shaytan strijdt.

Dus wees blij met je bezetenheid, je sihr of je ayn en weet dat het een reiniging is voor jezelf van zondes en een manier om toenadering te zoeken bij ALLAH.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.