Roqyah

Toevlucht zoeken tegen al het slechte met de Mu’awidatayn

Toevlucht zoeken tegen al het slechte met de Mu’awidatayn(surah Al-Falaq en Surah Al-Nass ):

Het is overgeleverd dat Abu Sa’eed Al-Khudri(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei:
De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) was gewend om zijn toevlucht bij ALLAH te zoeken tegen de djinn en de ogen van de mensen(boze oog) totdat de Mu’awidatayn(su.rah al-falaq en surah al-nass) werd geopenbaard, toen ze werden geopenbaard begon hij hen te 

reciteren en stopte met het reciteren van iets anders(om zijn toevlucht te zoeken tegen het boze oog)
(saheeh al-tirmidhi 2058)

Imam Al-Nawawi heeft gezegd over surah Al-Falaq en Al-Nass:
En in deze hadith is het bewijs dat het aanbevolen is om roqyah te doen met de Koran en adhkaar, want voorwaar hij(de Profeet) deed roqyah met de mu’awidatayn(surah al-falaq en al-nass) omdat zij een een verzameling zijn voor het toevlucht zoeken(bij ALLAH) tegen alle slechtheden in het algemeen en in specifieke gevallen, want erin bevindt zich het toevlucht zoeken tegen al het slechte wat is geschapen(minn sarri ma galak), en daarin bevind zich alles(wat slecht is), en tegen het slechte van zij die blazen op knopen(wa minn sarri annaffathati fil 3uqad), en tegen alle soorten sihr, en tegen de slechtheid van de afgunstenaren(haasidien), en tegen shaytan die waswaas veroorzaakt(wa minn sarri al-waswaasi al-gannaasi, Wa Allahu A3lam.
(Sharh Saheeh Muslim van Imam Al-Nawawi 301-302/ 13,14,15

Geef een antwoord