Roqyah

Psychische stoornis

Wanneer wij kijken naar psychische stoornissen en depressies en soortgelijke geestelijke aandoeningen, dan kunnen we deze in 2 verdelen: In Amraad Nafsia, oftewel geestelijke ziektes, en in Amraad Al-Arwaah Al-Ghabeetha, oftewel ziektes die worden veroorzaakt door shayateen.

We zien dus dat niet elke persoon die raar begint te doen, of krankzinnig wordt meteen bezeten is of geraakt is door sihr enz. Wel is het zo dat heel vaak de symptomen identiek zijn, dit omdat enerzijds de shayateen medische ziektes zowel geestelijk als lichamelijk nabootsen zodat mensen geen argwaan krijgen om te beginnen met roqyah, en anderzijds doordat ze schade aanrichten in bv het hoofd die resulteert in de zelfde klachten als bij de medische geestelijke aandoeningen.

We zullen een aantal verschillen opnoemen om toch te weten met welke soort je te maken hebt.

– Geestelijke ziektes krijgt men soms door gebeurtenissen en gedragingen die men heeft in de samenleving, zoals trauma’s, verwaarlozing zoals door drugs, mishandeling en nog vele andere redenen, terwijl psychische aandoeningen die door de djinn worden veroorzaakt altijd komen door sihr, mass, ayn of hasad.

– Geestelijke ziektes, hebben altijd exact dezelfde symptomen en gedragingen, zoals manisch depressiefen hebben hun specifieke symptomen, dit is niet het geval bij geestelijke ziektes die door shayateen veroorzaakt worden, de klachten en symptomen kunnen elke week en zelfs elke dag veranderen.

– Iemand die lijdt aan een geestelijke ziekte vertoont geen reactie tijdens de roqyah, integendeel kan hij rust en kalmte voelen, dit in tegenstelling tot een geestelijke ziekte veroorzaakt door de shaytan, hierop zal men reageren met de bekende reacties bij roqyah

Wat belangrijk is, is dat een persoon die geestelijk ziek is en dit geheel medisch is, dat die zowel door artsen als door een raaqi behandelt wordt, daar de Koran een genezing is voor alles, dit tegengesteld aan een persoond ie geestes ziek is door de djinn, deze heeft geen nut aan een behandeling van een arts, maar enkel door roqyah.

We zullen een aantal later wat uitgebreider behandelen zoals schizofrenie en epilepsie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.