Sihr ( Tovenarij )

Wordt de sihr verbroken als de sahir sterft?

Wordt de sihr verbroken als de sahir sterft?

Wordt de sihr verbroken als de sahir sterft? Een andere vraag is, wordt het boze oog of hasad verbroken als de gever ervan sterft, insha ALLAH hieronder de antwoorden.

Wordt de sihr verbroken wanneer de sahir sterft?

Of de sihr wel of niet wordt verbroken als de sahir sterft heeft te maken met de soort sihr.

Indien de sihr gegeten of gedronken is, dan dient men altijd de sihr over te geven zodat deze vernietigd is, het maakt hierbij niet uit of de sahir dood of niet dood is. Wel kan door de dood van de sahir de structuur uiteenvallen, zoals dat de sihr niet opnieuw vernieuwd wordt en dat de wachters van de shayateen geen advies meer kunnen halen bij de sahir. Ook indien de sihr uit een andere materie bestaat zoals iets wat begraven is of wat ergens aanhangt dan moet altijd de sihr eerst vernietigd worden.

Indien de sihr niet bestaat uit een materie die gegeten of gedronken is, noch uit iets wat begraven is of ergens is opgehangen, dan kan met de wil van ALLAH de sihr verbroken worden als de sahir sterft, dit kan wanneer er bv wordt gekozen voor sihr doormiddel van wierook, deze sihr is afhankelijk van de sahir dat hij deze onderhoud en als hij dood is kan dit niet en zal de sihr verbroken worden, of de sihr die een sahir bij zich houdt en doormiddel van zijn adem onderhoudt zoals bepaalde ashaar met knopen, deze sihr zal met de wil van ALLAH verbroken worden als de sahir dood is.
Wa ALLAHU A3lam.

Shaych Ibn Yasssin Al-Ma’aani werd het volgende gevraagd:

Wordt de werking van gegeten of gedronken sihr beeindgd als de sahir sterft?

Hij antwoorde:

Deze zaak is niet veel voorgekomen bij de behandelaars(met roqyah) behalve in zeldzame gevallen, want de oorsprong is dat dit te maken heeft met de aard van de sihr zelf, en hiermee bedoelen we dat de materie van sihr altijd vernietigd moet worden zodat de sihr eindigt, dus de zaak heeft eerder met de sihr te maken en niet met de sahir.

Wordt het Boze Oog of Hasad verbroken als de gever ervan overlijdt?

Er is geen bewijs van de Koraan nog van de Soennah die hier overspreekt, wel is het mutawaatir(veelvuldig) overgeleverd door verschillende betrouwbare specialisten op het gebied van Roqyah dat dit wel het geval is wa ALLAHU A3lam.

Zo heeft Shaych Saalih ibn Hamood Al-Tuwayri het volgende verhaal verhaald:

Eerste verhaal:

Het gaat over een vrouw die geraakt is door verlamdheid, en zij heeft een lange tijd in deze staat van verlamdheid geleefd. En op een dag toen zij de tawaaf deed om het Huis van ALLAH op een willekeurig uur, voelde zij opeens de kracht dat zij weer kon lopen. En met de wil van ALLAH lukte het haar om weer te lopen en weer te zijn als in de staat waarin zij vroeger was. Later werd bekend dat op het exacte moment een man die haar had geraakt met het boze oog in haar dorp was overleden precies toen zij weer kon lopen en ze weer normaal werd als vroeger terwijl zij voor een hele lange tijd helemaal niks kon bewegen. Wa ALLAHU A3lam.

Tweede verhaal: Overgenomen uit het boek “Al-Ayn Haqq van Shaych Ahmed ibn Abdurahman Al-Shamimri blz 42)

Het is overgeleverd dat een man uit een dorp, 25 jaar lang verlamd was, na deze 25 jaar overleed er een man in dat zelfde dorp en na het fajr gebed voelde de man dat hij wilde bewegen en hij stond op zijn voeten en hij wist dat de man die overleden was hem had geraakt met het boze oog.

Het is gevraagd aan Shaych Ibn Jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn), wordt het boze oog verbroken als de gever ervan overlijdt?

Hij antwoorde:

Het is veelvuldig overgeleverd zowel door de algemene moslims als door de specialisten(op dit gebied) dat het effect van het boze oog verdwijnt door het overlijden van de gever ervan.
En degene die geraakt is met het boze oog voelt zich meteen beter zoals degene die door het oog weerhouden werd van zijn vrouw(om gemeenschap te hebben) dan zal dit effect verdwijnen wanneer de gever(van het oog) overleden is. En dit geldt ook voor degene die geraakt is met een ziekte op zijn lichaam(door het oog) of degene die geraakt is in zijn vermogen door vermindering ervan of door het te verspillen met verkeerde uitgaven(door het oog) of door slechte oogst of bederven van zijn bomen(door het oog) enz.
En op deze manier verplaatst het zich tussen de mensen, en wellicht dat de reden hiervan is, is dat de ziel van de gever van het boze oog verbonden is aan zijn hart en zijn lichaam en hierdoor komt de schade (van het boze oog) voort met de wil van ALLAH, en het(boze oog) verdwijnt wanneer de ziel het lichaam verlaat waardoor het effect(van het oog) verzwakt of vernietigd wordt.
(Al-Manhal Al-Mu3ayan blz 148)

En hij(moge ALLAH hem genadig zijn) zei hier ook over:

En zoals uit de praktijk is bewezen, dat als de gever van het boze oog overlijd, dit ertoe lijdt dat degene die geraakt is met het boze ook geneest, en de reden hiervan kan zijn dat de kwaadaaridge ziel wanneer deze het lichaam verlaat, het effect van het oog tenietdoet en en degene die ermee is geraakt per direct geneest.
(Al-Manhal Al-Mu3ayan blz 132)

Geef een antwoord