Roqyah

Al-Waswaas(influisteringen van de shaytan)

Het zijn de influisteringen van de shaytan waarmee elke gelovige mee te maken heeft en wat soms voor grote problemen kan zorgen zowel in het dagelijks leven als in de aanbiddingen zoals de wassing en het gebed tot zelfs de geloofsovertuiging.
We zullen aan de hand van de overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) en de uitspraken van de geleerden onze broeders en zusters helpen met de wil van ALLAH om deze aanval van de vervloekte shaytan te kunnen weerstaan.

ALLAH de Verhevene zegt in Zijn Boek:
Interpretatie:

1. Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensen,
2. De Koning der mensen,
3. De God der mensen.
4. Opdat Hij mij bevrijde van het kwade der inblazingen van de duivel.
5. Die in het hart der mensen fluistert
6. Vanuit het midden der djinn en mensen.”

De waswaas valt de moslim lastig in zijn aanbiddingen

Uthman ibn Abil ‘Aas(moge ALLAH tevreden met hem zijn) kwam naar de Profeet(vrede zij met hem) en zei; O Boodschappert van ALLAH, de shaytan komt tussen mij en mijn gebed en hij verward mij in mijn recitatie. De Boodschapper van ALLAH( vrede zij met hem) zei:
Dat is een shaytan genaamd Khanzab. Als je zijn aanwezigheid voelt zoek dan toevlucht biuj ALLAH tegen hem en spuug(zonder speeksel) 3 x naar links.
Uthman zei, ik deed dit en ALLAH hield hem weg bij mij.
(Overgeleverd door Muslim)

Abu Hureirah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei:
De Boodschapper v an ALLAH zei: Wanneer de adhaan voor het gebed wordt gegeven dan rent de shaytan weg, en hij laat hard winden zodat hij de adhaan niet hoort. Wanneer de adhaan voorbij is dan komt hij terug, en wanneer de Iqamah wordt gegeven dan rent hij weer weg, daarna wanneer de Iqamah klaar is komt hij weer terug om een man van zijn gebed af te leiden door te zeggen, herrinner je dit en dat, zaken die de man vergeten was, totdat hij niet meer weet hoeveel rak’ah hij gebeden had. Wanneer iemand van jullie niet meer weet hoeveel raka’ah hij gebeden had of het nou 3 of 4 laat hem dan 2 knielingen doen terwijl hij zit(de knielingen van vergeetachtigheid)
(overgeleverd door Bukhari)

Abu Sa’eed Al-Khudri(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei: De Boodschapper van ALLAH ( vrede zij met hem) zei:
Wanneer iemand van jullie onzeker is omtrent zijn gebed en zich niet meer kan herrinneren hoeveel rak’ah hij had gebid, of het nou 3 of 4 was laat hem dan de twijfel vermijden en handelen opdatgene wat hij zeker weet, laat hem daarna 2 knielingen(van vergeetachtigheid) doen voordat hij de salaam zegt. Dan als hij 5 rak’ah had gebid dan zal dit zijn gebed weer goed maken en als hij 4 had gebid zal het de shaytan ergeren.
(Overgeleverd door Muslim)

Zo zien we dus dat het niet toegestaan is om je toe te geven aan de waswaas, men dient te handelen op overtuiging en niet op twijfel, wat we helaas vaak zien is dat mensen wanneer zij niet zeker weten of ze nog de wassing hebben voor de zekerheid weer de wassing doen, en dit is niet correct, als men niet zeker is of hij de wassing heft verbroken of niet, maar wel zeker is dat men daarvoor de wassing had, dan handelt men op wat zeker is en dat is dat men de wassing heeft gehad en gaat gewoon zo bidden zonder de wassing opnieuw te doen.

Mohammed ibn Muflih(moge ALLAH hem genadig zijn) zei: Ibn ‘Aaqeel zei en er werd hem gevraagd:
Een man duikt een aantal keer in het water en twijfelt of zijn Ghusl(grote wassing) geldig is of niet , Wat is jouw mening hierover? Ga weg want het gebed is niet verplicht voor jou om te bidden. Hij zei, waarom? Hij(ibn ‘Aaqeel) zei: Omdat de Profeet vrede zij met hem zei:
“De pen is opgeheven voor 3, en 1 waarvan de krankzinnige totdat hij bij zijn verstand is”.
Want degene die een aantal keer in het water duikt en twijfelt of het water hem heeft geraakt deze is krankzinnig.
(Saheeh Al-Jaami’ nr 3512, Masaeeb Al-Insaan blz 135)

Waswaas in de ‘Aqeedah

Abu Hureirah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) zei:
De Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei: De shaytan komt naar sommigen van jullie en zegt, wie heeft dit en dit geschapen? Wie heeft dit en dit geschapen? Totdat hij zeg, wie heeft jullie Heer geschapen? Wanneer dit gebeurt zoek dan je toevlucht bij ALLAH en stop met het denken aan dat.
(Overgeleverd door Bukhari en Muslim)

Abu Hureirah(moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
Sommige van de metgezellen van de Profeet(vrede zij met hem) kwamen naar hem toe en zeiden, we vinden zaken in ons hart die niemand van ons zou durven om hard uit te spreken. Hij zei, vinden jullie dat echt(haat tegen deze gedachtes)? Ze zieden ja, hij zei, dan is dit pure Imaan.
(Overgeleverd door Muslim)

Zo zien we dus dat wanneer de shaytan de moslim influisteringen geeft die zovel gaan dat ze da aqeedah van de moslim willen vernietigen en de moslim deze dan blokkeert dit een bewijs is voor zijn pure imaan.

Shaych Al-Islaam Ibn Taymiyyah(moge ALLAH hem genadig zijn) zegt hierover:

In andere woorden, het feit dat deze influisteringen bij hen plaatsvond en zij dit zoveel haatten en het blokkeerden van hun harten is een teken van duidelijke imaan, net als de Mujahid naar wie de vijand komt en hij verzet zich tegen hen totdat hij hen verslaat, en dit is van onder de grootste jihad. Sareeh(duidelijk) betekent pure imaan, net als pure melk. Het wordt duidelijk en puur omdat zij deze duivels haatten en zich verzetten tegen hen, en hierdoor werd hun geloof duidelijk en puur.
(Majmoo’Fatawa 7/282)
En hij zegt in Majmoo’Fatawa 14/108;
Deze waswaas is iets dat het hart binnentreed zonder dat een persoon hiervoor kiest, en als een persoon het haat en hier tegen vecht dan is deze haat een teken van pure imaan.
Hij zegt verder:
Velen van de geleerden zeiden, het haten en afkeer hebben ertegen en er tegen zijn is een teken van pure imaan. Geprezen is ALLAH dat het enige wat de shaytan nog kan doen is het geven van waswaas, want wanneer de shaytan van onder de djinn verslagen is dan geeft hij waswaas en wanneer de menselijke shaytan verslagen is dan lieft hij. Waswaas raakt iedereen die zichzelf eropaan zet om ALLAH te aanbidden en om dhikr te doen enz. Dus men dient standvastig te zijn en geduld te hebben en door te gaan met dhikr en het gebed, en hij dient zich niet ontmoedigd te voelen omdat als hij volhoud dan zal dit de list van de shaytan afwenden van hem, want de list van de shaytan is zwak.
(Majmoo’Fatawa 22/608)

Wat te doen tegen de Waswaas?

– Het toevlucht zoeken bij ALLAH en het aanroepen van ZIJN HULP:

Shaych Al-Sa’di(moge ALLAH hem genadig zijn werd gevraagd omtrent het medicijn tegen Al-Waswaas.
Hij antwoordde: Er is geen medicijn behalve het vragen van ALLAH om welzijn en het toevlucht zoeken bij HEM tegen de vervloekte shaytan en het strijden om de waswaas te blokkeren, en als het hem afleidt dan moet hij er tegen vechten dat het niet in zijn gedachtes blijft, want als de waswaas in zijn gedachtes blijft dan zal het sterker worden en overheersen, maar wanneer het hem lukt om zichzelf hiertegen te verdedigen van wat zich in het hart bevindt dan zal het beetje bij beetje verdwijnen en ALLAH weet het beste.
(Al-Fatawa Al-Sa’diyyah 126)

Ibn Al-Jawzi(moge ALLAH hem genadig zijn) zei:
Het is overgeleverd van een aantal van de selef dat zei tegen hun leerlingen hadden gezegd:
Wat ga je tegen de shaytan doen wanneer hij telkens jou pad kruist? Hij zei ik zal hem bevechten.
Hij(de leraar) zei: En als hij terugkomt?
Hij zei, ik zal hem bevechten.
Hij(de leraar) zei, dit kan lang duren. Heb je gezien als je langs een kudde schapen loopt en de hun herdershond blaft tegen je of weerhoudt je om langs te gaan, wat ga je doen?
Hij zei, ik zal mijn best doen om hem terug te dringen.
Hij(de leraar) zei, dit kan lang duren, maar je dient de hulp in te roepen van de eigenaar van de schapen, hij zal genoeg voor je zijn tegen de hond.
(Talbees Iblees blz 48)

– Het blokkeren van de waswaas en er niet op ingaan:

Mohammed ibn Muflih(moge ALLAH hem genadig zijn zei:
Ahmed ibn Abi Al-Hawari zei:
Ik deed mijn beklag bij Abi Sulaymaan Al-Darani tegen Al-Waswaas in het gebed en hij zei:
Indien jij wenst dat dit ophoudt dan dien jij wanneer jij dit weer voelt(waswaas) er heel blij mee te zijn, want als jij er blij mee bent dan zal dit ophouden bij jou, omdat er niets is wat meer gehaat is bij de shaytan dan de blijdschap van een gelovige, maar wanneer jij ermee zit dan zal het zich vermeerderen, een aantal van de geleerden hebben gezegd:
Dit is omdat Al-Waswaas een beproeving is voor degenen met een volledige imaan, omdat een dief geen leeg en verlaten huis zal betreden(om iets te stelen).
(Masaeeb Al-Insaan blz 126)

Shaych Al-Islaam ibn Taymiyyah zei( Moge ALLAH hem genadig zijn):

Men kan afkomen van deze waswaas door het toevlucht zoeken bij ALLAH en het te negeren, zo dat als de shaytan zegt, je hebt je gezicht niet gewassen(bij de wudu) dan dien je te zeggen, jawel ik heb mijn gezicht gewassen, en als hij denkt dat hij de intentie voor het gebed niet heeft gedaan of geen ALLAHU Akbar heeft gezegd dan dient hij in zijn hart te zeggen, jawel ik hem de intentie gedaan en ALLAHU Akbar gezegd. Hij dient zich stevig aan de waarheid vast te houden en de waswaas afwenden die tegen de waarheid is, zodat de shaytan zal zien hoe sterk hij is in het zich vasthouden aan de waarheid en dan zal hij hem met rust laten. Maar als de shaytan ziet dat hij beinvloed kan worden door de twijfels die de waswaas veroorzaakt, dan zal hij hem nog meer waswaas sturen totdat hij dit niet meer kan weerstaan en zijn hart open is en verleidbaar is voor de waswaas van de shaytan van onder de djinn en de mens, en hij zal van het ene onderwerp naar het andere afgaan totdat hij hem naar zijn vernietiging werkt.
Dar Al-Ta’aarud 3/318)

– Het veelvuldig gedenken van ALLAH(dhikr)

Wanneer men waswaas krijgt dient men het te onderdrukken en te blokkeren en er niet op in te gaan, daarnaast dient men ALLAH te gedenken en het liefst hardop, dit zal de waswaas tegen gaan en zal het hart reinigen van de invloed van de shaytaan.

Geef een antwoord