Roqyah

Moslims die roqyah doen voor Ahlul Kitaab (Joden & Christenen)

In deze artikelen zullen wij het hebben over het verrichten van roqyah voor de joden en christenen

Uitspraken dat het toegestaan is:

Het is vermeld in Mawsoo’ah Al-Fiqhiyyah: Er is geen meningsverschil tussen de fuqaha betreft de roqyah van de moslim voor een ongelovige. En zij gebruiken het bewijs van de hadith van Abi Sa’eed Al-Khudri(moge ALLAH tevreden met hem zijn).(Al-Mawsoo’ah Al- Fiqhiyyah 13/34)

Hieronder volgt de hadith die de geleerden als bewijs gebruiken:

Het is overgeleverd door Abu Sa’eed Al-Khudri(moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei:

Een groep van de metgezellen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gingen op reis en reisden totdat zij bij een van de Arabische stammen kwamen. Ze vroegen hen om gastvrijheid, maar werden geweigerd. Toen werd de leider van die stam gestoken, en zijn volk probeerde van alles om hem te genezen, maar niets hielp. En sommigen van hen zeiden: “Waarom ga je niet naar die mensen die (in de buurt) verblijven? Misschien dat een van hen iets heeft.” Dus gingen ze naar hen toe en zeiden:” O mensen, onze leider is gestoken en we hebben alles geprobeerd en niets hielp. Hebben jullie iets?” Een van hen zei:” Ja, bij Allah. Ik zal ruqyah voor hem verrichten, maar bij Allah, we vroegen jullie om gastvrijheid en u heeft ons niets gegeven, dus we zullen geen ruqyah doen voor u, tenzij u ons iets ervoor terug geeft.” Ze kwamen overeen dat hen een kudde schapen gegeven zou worden. Toen blies hij over hem en reciteerde Al-hamdu lillahi Rabb il-`Alamien(surah Al-Fatiha). En hij herstelde snel van zijn pijnen, hij begon te lopen en hij was volledig genezen. Daarna namen ze de kudde schapen en sommige van de metgezellen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zeiden: “Laten wij het onder elkaar verdelen.” Degene die ruqyah had verricht zei: “We doen niets totdat we terugkeren naar de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en hem vertellen wat er gebeurd is en we zullen afwachten wat hij ons zegt te doen.” Dus ze kwam naar de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) en vertelden wat er gebeurd was. Hij zei: “Hoe wist je dat dat een ruqyah is?” Toen zei hij: “Jullie hebben juist gehandeld. Deel de schapen uit en geef me een deel.” En de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) lachte. (Al-Bukhari nr 2276 en Muslim nr 2201

Uitspraken die het verbieden:

Shaych ibn Jibreen(moge ALLAH hem genadig zijn) werd gevraagd omtrent het roqyah doen voor de mensen van het Boek(joden en christenen):

Hij antwoorde:
Allah de Verhevene heeft ons verteld dat de Koraan enkel een genezing is voor de gelovigen, Hij zegt:

Interpretatie van de betekenis:

En van de Koran openbaren Wij hetgeen een geneesmiddel en een genade is voor de gelovigen; doch voor de onrechtvaardigen vergroot het slechts het verlies.(surah Al-Israa vers 82

En Zeg: “Het is een leiding en een genezing voor de gelovigen.” Maar de ongelovigen hebben doofheid in hun oren en het is duister voor hen. Zij worden aangeroepen vanaf een verre plaats.(Surah Fussilat vers 44)

En dit zijn Goddelijke bewijzen die genoeg zijn om te weten dat de koran geen effect heeft op een niet-moslim en dat het geen genezing voor hen zal zijn , en dat het hun verlies enkel zal vergroten, en er is geen twijfel dat de mensen van het Boek en dit zijn de joden en de christenen geen gelovigen zijn in de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) noch in de Koran, en wat duidelijk wordt doormiddel van de Koran is dat zij geen nut zullen hebben bij roqyah, het is dus vanwege dit dat het niet toegestaan is voor een moslim om een niet- moslim te behandelen met roqyah en zaken gelijks als dit vanwege het wegblijven van een positief resulaat.(Geschreven Fatawa Ibn Jibreen gedateert 24 sha’baan 1418)

Deze uitspraak van ibn Jibreen is zijn mening en ijtihaad, andere geleerden hebben zijn mening alleen gedeeld jegens niet-moslims die in oorlog zijn met de moslim of vijandig zijn jegens heb, het is bij deze groep waarbij de Koran enkel hun verlies zal vergroten en geen genezing zal brengen.

De volgende vraag werd aan Shaych bin Bazz(moge ALLAH hem genadig zijn) gevraagd:

Is het toegestaan voor een moslim om roqyah te verrichten voor een ongelovige?

Hij antwoorde: Als de moslim voor hem(de ongelovige) veilig is en hij(de ongelovige) is niet van degenen die in oorlog zijn met de moslim, dan is er niks mis mee.(Fatwa van audio opname van de shaych gemaakt op 8 Sha’baan 1419 Hidrijah

Geef een antwoord