Sihr ( Tovenarij )

De verschillende soorten beoefenaars van Sihr

Onderstaand insha ALLAH een lijst met verschillende beoefenaars van sihr, men denkt vaak alleen aan de sahir, maar er zijn meerdere takken in sihr, zo kan een sahir verschillende takken beoefenen of specifiek in 1 tak zich specialiseren, moge de vloek van ALLAH op hun allen zijn.

Voor al deze zaken gelden de volgende 2 ahadeeth van onze Profeet(vrede zij met hem), met een zeer duidelijke waarschuwing naar degenen die het in hun hoofd te halen naar dit soort gespuis te gaan!

De Profeet(vrede zij met hem)zei:
“Degene die naar een helderziende gaat en hem over iets vraagt(zonder
in hem te geloven), zijn gebed zal voor 40 dagen niet geaccepteerd
worden”
(Saheeh Muslim Kitaab Al-Salaam)

Abu Hureira(moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de
Profeet(vrede zij met hem) zei:
“ Degene die een helderziende of waarzegger bezoekt en gelooft wat hij zegt, heeft ongeloof(kufr) gepleegd in datgene wat is
geopenbaard(Koran) aan Mohammed.
(Musnad imam Ahmed 4/68 , hadeeth is Saheeh).

1: Al-Sha’wadah: goochelaar/illusionist:

– Ibn Mandhur zei: Al-Sha’wadah is vingervlugigheid(goochelen) en het raken(van iets) net als sihr, het zien van iets tegengesteld van wat het is met het oog(ilussie).
(Lisaan Al-Arab, 3/495)

2:Al-Kaahin: Waarzegger:

– Ibn Hajar zei: Al-Khattabi zei: Al-Kahanah zijn mensen met een psychische geest en een verdoven ziel, en vurig karakter dat op het karakter van de shayateen lijkt, vanwege de overeenkomsten die zij hebben over deze zaken(kufr en shirk), en vanwege het helpen van elkaar met alles waar zij mee in staat zijn, en in de tijden van onwetendheid(A-Djaahiliyyah) waren hun praktijken wijd verspreid, vooral wegens het uitblijven van het Profeetschap in die tijd.
(Fath Al-Baari 10/217)

– Ibn Mandhur zei: Al-Kaahin is degene die met voorwerpen beweerd de toekomst te kunnen weten, en beweert de geheimen(van mensen) te kunnen achterhalen.
Al-Zuhri zei: En er waren Kaahinaat bij de arabieren zelfs voor de tijd dat de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) werd gestuurd, toen onze Profeet werd gezonden en de hemelen bewaakt werden door pijlen(die de Engelen afschieten) die het onmogelijk maakten voor de djinn en de shayateen om informatie te pikken(af te luisteren) en aan Al-Kahanah te geven, waardoor de leer van de Kahanah mislukte en ALLAH de valsheid van Al-Kaheen heeft vernietigd doormiddel van de Furqan(Al-Koraan) waarmee ALLAH de Verhevene het onderscheid duidelijk maakt tussen de waarheid en de valsheid.
(Lisaan Al-Arab 13/363)

3:Al-‘Aarafah: Helderziende:

– Ibn Hajr zei: Al-‘Araaf is degene die doormiddel van getallen(symbolen) het antwoord(beweert) te weten over ongeziene zaken doormiddel van(de combinatie) bepaalde daden of woorden.
(Fath Al-Baari 1/217)

– Al-Baghawi zei: Al-‘Araaf is degene die zaken beweert te kennen door bepaalde zaken waar hij terplekke kennis uit haalt, zoals bij iemand die bestolen is, wie de dief is, en de plek waar men iets kwijt heeft geraakt.
(12/182)

4: Al-Ta’zeemat: Shirk spreuken(hiermee wordt niet de roqyah bedoeld met de Koran en Sunnah):

– Ibn Mandhur zei: Al-‘Azimah is van Ruqa(roqyah), waarmee ze met bepaalde spreuken reciteren op de djinn, en de meervoud is Al-‘Azaaeem: Men zegt, ‘Azama al-raaqi, dat betekent net als dat hij spreuken leest over een ziekte.
(Lisaan Al-Arab) 12/400)

– Al-Qarafi zei: En de oorsprong van Al-Aqsaam en Al-Ta’zeem werd gedaan met willekeurige namen waarvan zij beweerden dat het namen van de Engelen waren die Sulayman(vrede zij met hem) de macht had gegeven over verschillende djinn stammen, wanneer men een spreuk zei met daarin de naam(van de Engel) dan was de djinn verplicht te doen wat zij wilden.
(Al-Furooq 4/142)

5:Al-Talaseem: Symbolen van shirk en kufr(duivelstaal):

– Al-Qarafi zei: Al-Talaseemaat zijn speciale namen die men als spreuken gebruikte en waarvan men beweerde dat ze te maken hadden met de planeten, en deze(symbolen) werden gehangen om hun lichaam en ze waren gemaakt van metaal en andere materialen, en ze beweerden dat ze speciale krachten hadden.
(Al-Furooq 4/142)

6: Al-Awqaaf: (voorspellingen doormiddel van berekeningen):

– Al-Qarafi zei: Al-Awqaaf zijn hoeveelheden(cijfers,symbolen) die men in verschillende speciale geometrische vormen legt, ze beweren dat wie dit legt(tekent) op een blaadje en het met zich meedraagt, dan zal het zorgen voor een makkelijke bevalling, of het overwinnen van een leger tenopzichte van een ander leger, of dat het ervoor zorgt dat een gevange bevrijdt wordt uit de gevangenis enz.
(Al-Furooq 4/142)

7: Al-Tanjeem: Astrologie zoals bv horoscopen:

– Ibn Mandhur zei: Al-Tanjeem in de taal betekent het kijken naar de sterren, en in de vakkundige term betekent het: Het beweren kennis te hebben wat er gaat gebeuren op aarde door de gebeurtenissen van de hemel lichamen(sterren/planeten)
(Lisaan Al-Arab 12/570)

Moge ALLAH ons beschermen van deze menselijke shayateen.

wa Salaam Mu3alajkum,

Copyrigt Soennah-Dokter(voor de Dawha vrij te verspreiden met bron vermelding

Geef een antwoord