Roqyah

Surah Al-Baqarah

Het is overgeleverd door Abu Hureira(moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Verander jullie huizen niet in begraafplaatsen, want de Shaytaan vlucht van het huis waarin Surah Al-Baqarah wordt gereciteerd.(Saheeh Al- Jaami’ nr 7227)

De geleerde en muhaddith Shaych Al-Mubarakapuri zegt o
ver deze woorden van de Profeet(vrede zij met hem) die we net geciteerd hebben het volgende:

“ Het is dus als een plaats waar geen dhikr( het gedenken van ALLAH) en gehoorzaamheid plaatsvindt en het wordt dus een plaats waar doden zich bevinden(net als een graf)….(Tuhfat Al-Uhudhi)

Deze hadith laat zien welke kracht en wonder ALLAH heeft geplaats in
Surah Al-Baqarah.

De Profeet(vrede zij met hem) bedoelt met de woorden, “Verander jullie huizen niet in begraafplaatsen” reciteer er Koraan, en verricht er vrijwillige gebeden in, omdat op begraafplaatsen geen Koraan gereciteerd mag worden en daardoor ook veel djinn op begraafplaatsen zijn en we dienen niet de innovatie te doen die hedendaags veel plaatsvindt zoals wanneer iemand doodgaat en wordt begraven dan wordt er Koraan gereciteerd!

En het is overgeleverd door ibn Mas’ood(moge ALLAH tevreden met hem zijn) dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Er is voor alles een Sanaama(hoogste/beste), en wanneer de Shaytaan hoort dat er Surah Al-Baqarah gereciteerd word, vlucht hij uit het huis waarin Surah Al-Baqarah gereciteerd wordt.”(Silsilat Saheeha Shaych Albaani nr 588)

En de grote imam Al-Manawi zegt over deze hadith…Al-Sanaama,
oftewel het hoogste/beste is in dit geval Surah Al-Baqarah. (Fajad Al-Kadeer)

Het is overgeleverd door ibn Sa’eed(moge Allah tevreden met hem zijn)dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“ De Surah waarin gesproken wordt over de Koe(Al-Baqarah) is de tempel van de Koraan, leer het, voor degene die het leert zal het voldoende zijn(als bescherming), en degene die het nalaat(om het te leren) zal spijt krijgen, en de valsen(tovenaars) kunnen er niet tegen.”(Muslim, Kitaab Al-Musaafeer nr 252).’

Al-Manaawi(moge ALLAH hem genadig zijn) zei:

“Reciteer Surah Al-Baqarah” in jullie huizen oftewel in de plekken waar jullie wonen: Huis of vluchtoord of waar jullie verschuiling zoeken enz, en laat het niet als een graf zijn oftewel als de graven waarin geen dhirk en recitatie(van de Koraan) zit, maar zorg ervoor dat jullie een deel van de gehoorzaamheid(daden van aanbidding) uitbesteed(in jullie huizen).
(Faidh Al-Qadeer 2/66)

Geef een antwoord